Najbližšie púte:


Jesenná púť
Hora Živčáková, Korňa
18. – 19. 10. 2014
v nedeľu - sv. omša o 12.00 hod.

Fatimská sobota
Staré Hory
1. 11. 2014

Fatimská sobota
Staré Hory
6. 12. 2014


Pútnické miesta na Slovensku a vo svete...

Na stránke Pútnické miesta nájdete prehľad pútí a históriu pútnických miest na Slovensku uznaných Katolíckou cirkvou za miesta modlitby…
Projekt vznikol v spolupráci vydavateľstva Alfa a Omega,
Biskupského úradu v Žiline a jednotlivých farností
.
Stránka je postupne dopĺňaná a aktualizovaná.Novinky:

Nástenný
Katolícky kalendár
na rok 2015
Najznámejšie
pútnické miesta
na Slovensku

Najznámejšie pútnické miesta na Slovensku