júl, 2016

Filter
23júl - 26Celý deňPúť na sviatok sv. Anny - Kluknava
29júl - 3augCelý deňPešia púť do Assisi za sv. Františkom a Klárou (duchovná obnova)
30júlCelý deňJubilejná pútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
Asociácia pútnických organizácií
Alfa a Omega
Prsten a kluc