Najbližšie púte:

Púť k Panne Márii Kráľovnej
Nová Ves nad Žitavou
22. - 25. 8. 2014

Mariánska púť
Rybany
23. - 24. 8. 2014

Púť na Trojmedzí
Čierne
23. 8. 2014

Celoslovenská púť mužov
Gaboltov
24. 8. 2014

Púť saleziánskej rodiny
Šaštín
29. 8. 2014

Púť banskobystrickej diecézy
Šaštín
30. 8. 2014

10. ročník cyklopúte v Pomínovci
Sedmorec - farnosť Bolešov
31. 8. 2014
8.00 - 12.00
sv. omša o 11.00
Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup

Mariánska púť
Dubnica nad Váhom
5. - 7. 9. 2014

Púť k Panne Márii Frivaldskej
Rajecká Lesná - Frivald
6. - 7. 9. 2014
 
Fatimská sobota
Staré Hory
6. 9. 2014

Fatimská sobota
Obišovce
6. 9. 2014
v Košiciach – spol. rekolekcie
pripraví dekanát Bardejov

Pešia púť
Bratislavská Kalvária - Kačin - Marianka
6. 9. 2014

Piata púť mužov
Višňové
7. 9. 2014

Národná púť
k Sedembolestnej Panne Márii

Šaštín
12. - 16. 9. 2014

Púť kresťanských podnikateľov
Šaštín
28. 9. 2014

8. púť ružencových bratstiev
Šaštín
4. 10. 2014

Fatimská sobota
Obišovce
4. 10. 2014
pripraví dekanát Michalovce
so začiatkom o 15:30 hod.

Fatimská sobota
Staré Hory
4. 10. 2014

Pešia púť
Bratislavská Kalvária - Kačin - Marianka
4. 10. 2014

Jesenná púť
Hora Živčáková, Korňa
18. – 19. 10. 2014
v nedeľu - sv. omša o 12.00 hod.

Fatimská sobota
Staré Hory
1. 11. 2014

Fatimská sobota
Staré Hory
6. 12. 2014


Pútnické miesta na Slovensku a vo svete...

Na stránke Pútnické miesta nájdete prehľad pútí a históriu pútnických miest na Slovensku uznaných Katolíckou cirkvou za miesta modlitby…
Projekt vznikol v spolupráci vydavateľstva Alfa a Omega,
Biskupského úradu v Žiline a jednotlivých farností
.
Stránka je postupne dopĺňaná a aktualizovaná.


Ľudia putovali od nepamäti – počnúc Abrahámom, ktorý sa s vierou vydal na cestu do neznáma; cez Izraelitov, ktorí 40 rokov putovali po púšti, aby nakoniec prišli do zasľúbenej zeme; cez prorokov, ktorí putovali, aby v mene Boha napomínali i povzbudzovali ľud; cez Jána Krstiteľa, ktorý putoval po kraji a ohlasoval príchod Mesiáša až po Ježiša, v ktorom celé putovanie dostáva nový rozmer a ktorý sám putoval s rodičmi na „púť“ do Jeruzalema a neskôr s učeníkmi po celej krajine, aby ohlasoval Otcovo prisľúbenie.
V Ňom sa ono „putovanie“ završuje v slovách: Ja som cesta... I my sme pozvaní putovať po tejto „Ceste“, aby raz naše kroky skončili v nebeskom kráľovstve v objatí nášho Otca.

Novinky:

Nástenný
Katolícky kalendár
na rok 2015
Najznámejšie
pútnické miesta
na Slovensku

Najznámejšie pútnické miesta na Slovensku