Milí pútnici i všetci návštevníci našej webovej stránky, vzhľadom na to, že v priebehu tohto mesiaca správcovia farností a pútnických miest upresňujú dátumy jednotlivých púti,
bude kompletný zoznam pútí k dispozícií až na konci januára 2016.
Za pochopenie ďakujeme a prajeme hojnosť Božích milostí v novom roku.

február, 2016

Filter

Žiadne púte

Asociácia pútnických organizácií
Alfa a Omega
Prsten a kluc