Najbližšie púte:

Pôst a púť za kňazov
Šaštín
25. 10. 2014

Fatimská sobota
Staré Hory
1. 11. 2014

Fatimská sobota
Staré Hory
6. 12. 2014


Pútnické miesta na Slovensku a vo svete...

Na stránke Pútnické miesta nájdete prehľad pútí a históriu pútnických miest na Slovensku uznaných Katolíckou cirkvou za miesta modlitby…
Projekt vznikol v spolupráci vydavateľstva Alfa a Omega,
Biskupského úradu v Žiline a jednotlivých farností
.
Stránka je postupne dopĺňaná a aktualizovaná.

 

 

 

post a put za knazov 2014

 Novinky:

Nástenný
Katolícky kalendár
na rok 2015
Najznámejšie
pútnické miesta
na Slovensku

Najznámejšie pútnické miesta na Slovensku