Najbližšie púte:

Pútnické miesta na Slovensku a vo svete...

Na stránke Pútnické miesta nájdete prehľad pútí a históriu pútnických miest na Slovensku uznaných Katolíckou cirkvou za miesta modlitby…
Projekt vznikol v spolupráci vydavateľstva Alfa a Omega,
Biskupského úradu v Žiline a jednotlivých farností
.
Stránka je postupne dopĺňaná a aktualizovaná.

 Novinky:

Nástenný
Katolícky kalendár
na rok 2015
Najznámejšie
pútnické miesta
na Slovensku - cena 0,50 €

Najznámejšie pútnické miesta na Slovensku

 

Banner-250