Aktuality     


Najbližšie púte:


Pútnické miesta na Slovensku a vo svete...

Na stránke Pútnické miesta nájdete prehľad pútí a históriu pútnických miest na Slovensku uznaných Katolíckou cirkvou za miesta modlitby…
Projekt vznikol v spolupráci vydavateľstva Alfa a Omega,
Biskupského úradu v Žiline a jednotlivých farností
.
Stránka je postupne dopĺňaná a aktualizovaná.


Ľudia putovali od nepamäti – počnúc Abrahámom, ktorý sa s vierou vydal na cestu do neznáma; cez Izraelitov, ktorí 40 rokov putovali po púšti, aby nakoniec prišli do zasľúbenej zeme; cez prorokov, ktorí putovali, aby v mene Boha napomínali i povzbudzovali ľud; cez Jána Krstiteľa, ktorý putoval po kraji a ohlasoval príchod Mesiáša až po Ježiša, v ktorom celé putovanie dostáva nový rozmer a ktorý sám putoval s rodičmi na „púť“ do Jeruzalema a neskôr s učeníkmi po celej krajine, aby ohlasoval Otcovo prisľúbenie.
V Ňom sa ono „putovanie“ završuje v slovách: Ja som cesta... I my sme pozvaní putovať po tejto „Ceste“, aby raz naše kroky skončili v nebeskom kráľovstve v objatí nášho Otca.

                 

Novinky:

Nástenný
Mariánsky kalendár
na rok 2014Turistický sprievodca

Knihu si môžete zakúpiť

na Biskupskom úrade v Žiline v cene 7 €.

ukážka publikácie tu

Vydali sme:

Nástenný kalendár - Pútnické miesta Žilinskej diecézy na rok 2013


ukážka kalendára tu