Najkrajšie pútnické trasy

25 turistických trás po Slovensku
Viac informácií na: www.zaex.sk

Slovenská mariánska cesta

Sprievodca pre pútnikov

Slovenská mariánska cesta je pútnická cesta po Slovensku, ktorá ponúka pútnikovi možnosť spoznať náboženský, turistický, historický, kultúrny i prírodný charakter krajiny s cieľom prehĺbiť svoj vzťah k Bohu. Cesta prechádza z pútnického centra Gaboltov pri Bardejove do národnej svätyne – Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na západnom Slovensku. Má dve trasy – severnú a južnú, ktoré prechádzajú mariánskymi pútnickými miestami na Slovensku hlboko zakorenenými v úcte k Panne Márii. Počas severnej trasy je možné navštíviť viac ako 75 mariánskych kostolov a kaplniek a na južnej trasy sa môžeme pri putovaní zastaviť vo viac ako 130 chrámoch zasvätených Panne Márii. Obidve cesty sú pritom svojou dĺžkou i náročnosťou približne rovnaké.
Publikáciu Sprievodca pre pútnikov – Slovenská mariánska cesta z Gaboltova do Šaštína si môže objednať za cenu 3€ vo vydavateľstve Alfa a Omega tu: www.alfaaomega.sk
Viac informácíí o Slovenskej mariánskej ceste nájdete tu.

Cyrilometodská cesta pútnika

Pozvanie k zdravému pohybu a zároveň odpočinku pre telo i pre dušu. Publikácia ponúka sprevádzanie po miestach, kde sa rodila viera našich otcov a matiek. Ponúka trasy s mapovou dokumentáciou a informáciami o historických lokalitách, ktorými pútnická cesta prechádza. Sprievodca putovaním zároveň predkladá pútnikovi zamyslenia zo života sv. Cyrila a Metoda vo svetle Evanjelia a súčasného života.
Viac info na cm1150.webnode.sk.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry