máj, 2017

Filter
3májCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
6májCelý deňFatimská sobota – Púť matiek + Metropolitné Mariánske večeradlo – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
6májCelý deňFatimská sobota – Hora Zvir, Litmanová
6májCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
6májCelý deňPúť za šťastie v rodine a vo vzťahu - Bratislava - Marianka
6májCelý deňFatimská sobota – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
7májCelý deňMalá púť – Kňazský seminár (Misie filmom) – Hora Zvir, Litmanová
7májCelý deňPúť motorkárov (otvorenie sezóny) – Pozba – Studnička, farnosť Beša
10májCelý deňPúť seniorov - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
11máj - 14máj 111:00máj 14Mariánska púť k Loretánskej Panne Márii - Trnava - Modranka
13májCelý deňPravidelná pešia púť Bratislavská kalvária – Kačin - Marianka
13májCelý deňPúť hasičov (5. ročník) - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
13májCelý deňMisijná púť detí - Levoča - Mariánska hora
13májCelý deňMisijná púť detí – eRko – Rajecká Lesná – Frivald
13májCelý deňDetská púť – Rajecká Lesná – Frivald
13májCelý deňArcidiecézna púť detí – Obišovce, Diecézne sanktuárium
13májCelý deňMimoriadna púť - storočnica fatimských zjavení - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13májCelý deňVýročie zjavenia vo Fatime – Hora Zvir, Litmanová
14májCelý deňLiturgia za oslobodenie a uzdravenie – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
14májCelý deňPúť z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie - Báč, Farský kostol sv. Antona Paduánskeho
14májCelý deňPúť mamičiek v požehnanom stave (7. ročník) - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
20májCelý deňKoinonia Ján Krstiteľ – modlitby za uzdravenie – Hora Zvir, Litmanová
20májCelý deňVečer milosrdenstva – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
20májCelý deňTradičná národná púť – Hora Butkov – Ladce
20májCelý deňPúť detí - Marianka
25máj - 4júnCelý deňTuríčna novéna - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
27máj - 28Celý deň400 rokov založenia Rádu sv. Vincenta – Rajecká Lesná – Frivald
27májCelý deňPúť detí predškolského a školského veku do 1. sv. prijímania - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
27májCelý deňPúť ku Guadalupskej Panne Márii – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
28májCelý deňDoľany - Púť k sv. Leonardovi
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Dom Pútnika,Trnava
OZ Spojené ruky
Zoborský skrášľovací
spolok, Nitra
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry