júl, 2017

Filter
25jún - 2júlCelý deňLevočská púť - Levoča, Mariánska hora
1júlCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
1júlCelý deňFatimská sobota – Hora Zvir, Litmanová
1júlCelý deňFatimská sobota – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
1júlCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
1júlCelý deňFatimská sobota – Nitra – Kalvária
1júlCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
2júl - 5Celý deňCyrilometodské dni - Terchová
2júl - 5Celý deňDiecézna Cyrilometodská púť - Selce
2júlCelý deňStarohorská hostina - Patrocínium Baziliky - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
5júlCelý deňCeloslovenská jubielná púť kresťanských seniorov Slovenska - Levoča, Mariánska hora
5júlCelý deňNárodná Cyrilo-metodská púť – Nitra
7júl - 9Celý deňEm fest - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
7júl - 16Celý deňNovéna a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej- Košice, Lorinčík
8júlCelý deňPúť rómskych rodín – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
8júlCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
8júlCelý deňVečer milosrdenstva – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
9júlCelý deňMalá púť – Hora Zvir, Litmanová
9júlCelý deň25. púť rodín - Vysoká nad Uhom, Domček Anky Kolesárovej
9júlCelý deňPúť na Mechovičku - Rajčany - Mechovička
13júlCelý deňMimoriadna púť - storočnica fatimských zjavení - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13júl - 16Celý deňPúť k Panne Márii Karmelskej - Hontianske Nemce
15júl - 16Celý deňOdpust k Panne Márii Karmelskej - Bôrka
15júl - 16Celý deňPúť k Panne Márii Karmelskej - Domaniža
15júl - 19Celý deňPútnická konferencia NOVÉ SVITANIE – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
15júl - 16Celý deňHlavná púť k Panne Márii Karmelskej - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
16júlCelý deňPúť onkologicky chorých, trpiacich, vozíčkárov a starých ľudí – Pozba – Studnička, farnosť Beša
16júlCelý deňOdpustová slávnosť Karmelskej Panny Márii - Spišská Nová Ves, Schulerloch
17júl - 23Celý deňDiecézna púť – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
22júl - 23Celý deňPúť k sv. Anne - Zlaté Moravce
22júlCelý deňPúť ku Kostolíku sv. Juraja na slávnosť sv. Gorazda - Kostoľany pod Tribečom (Farnosť Ladice)
22júl - 23Celý deňÔsma diecézna púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne - Lednické Rovne
22júl - 23Celý deňHlavná púť – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
22júl - 25Celý deňPúť na sviatok sv. Anny - Kluknava
22júl - 25júl 221:00júl 25Púť – Lébény - Mosonmagyaróvár - Rajka - Bratislava
23júlCelý deňTradičná púť veriacich - Kaplnka premenenia Pána - Drienica
23júlCelý deňPúť ku cti sv. Anne – Rajecká Lesná – Frivald
23júlCelý deňMalá púť (sv. Anna) – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
23júlCelý deňPúť ku kaplnke sv. Márie Magdalény - Borský Mikuláš
25júl1:00- 1:00Otvorenie Svätojakubskej cesty na trase Donovaly – Tekovská Breznica
29júlCelý deňŠkapuliarská - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Dom Pútnika,Trnava
OZ Spojené ruky
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry