október, 2020

Filter
3oktCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13oktCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
30oktCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
31oktCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice

CHALMOVÁ

Patrocínium: sv. Anna
Hlavné púte: 
sviatok sv. Joachima a sv. Anny – rodičov Panny Márie (26. júl)
Kontakt:
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Čereňany, 972 46 Čereňany
telefón: 046/54 951 70, 0915/ 10 00 77
webová stránka:
e-mail: cerenanyfara@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

V dedinke Chalmová, ktorá je dnes súčasťou obce Bystričany a zároveň filiálkou farnosti Čereňany, sa na vŕšku za dedinou uprostred cintorína nachádza pútnický Kostol sv. Anny. Ide o pôvodne jednoloďový románsky kostolík z 12. storočia, ktorý bol v 16. storočí posilnený opornými múrmi. Pretože bol pôvodný kostol pomerne malý, neskôr už veriacim kapacitne nestačil a tak bola v roku 1730 veľká časť pôvodného chrámu vybúraná a pristavaný bol nový objekt. Zmenila sa dispozícia chrámu a k novému kostolu bola pristavená veža. Z apsidy pôvodného kostolíka sa po prestavbe stala sakristia. V interiéri kostola sa nachádza hlavný  oltár zasvätený sv. Anne so sochou svätice a malej Panny Márie. Kostolík sa podľa historikov radí medzi najstaršie sakrálne stavby na našom území a zároveň medzi najstaršie kostoly na území Slovenska s patrocíniom sv. Anny. Chrám je od roku 1963 zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Kostol sa stal miestom náboženskej úcty už v prvých rokoch 20. storočia – púť ku svätým rodičom Panny Márie sem konali mnohí pútnici z okolia. V povojnovom období púte skončili a tradícia putovania do tohto chrámu sa obnovila v 90.-tych rokoch 20. storočia na podnet o. biskupa Mons. Rudolfa Baláža. V súčasnosti sa v Chalmovej každoročne v nedeľu najbližšie pripadajúcu ku sviatku sv. Anny
a sv. Joachima koná púť rodín, na ktorej sa zúčastňuje okolo 700 pútnikov. Na pozvanie miestneho duchovného správcu prichádzajú program púte duchovne obohatiť kazatelia z
rôznych kútov Slovenska.
Text spracovala: Mgr. Žaneta Šušoliaková
Zdroje:
https://www.bystricany.sk/obec-1/pamiatky/ , http://apsida.sk/c/4656/bystricany-chalmova ,
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=4838

 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry