august, 2020

Filter
1augCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13augCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
29augCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
29augCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice

DETVA

Patrocínium:
Hlavné púte:

Kontakt:
Rímskokatolícka Cirkev, Farský úrad sv. Františka Assiského, Partizánska ul. 64, 962 12   Detva
telefón: (045) 54 55 243
webová stránka: detva.fara.sk
e-mail: detva@fara.sk; rkfudt@stonline.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry