jún, 2017

Filter
25máj - 4júnCelý deňTuríčna novéna - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
2jún - 3Celý deň2. púť kresťanských zdravotníkov - Levoča - Mariánska hora
3júnCelý deňFatimská sobota – Nitra – Kalvária
3júnCelý deňFatimská sobota – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
3júnCelý deňFatimská sobota – Turíce - Koinonia Ján Krstiteľ – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
3júnCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
3júnCelý deňFatimská sobota – Hora Zvir, Litmanová
3júnCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
3jún - 4Celý deňZoslanie Ducha svätého - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
3jún - 5Celý deňTuričná púť k Sedembolestnej – Šaštín – Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
3jún - 4Celý deňArchieparchiálna odpustová slávnosť – Buková Horka
4júnCelý deňMalá púť – Hora Zvir, Litmanová
9júnCelý deňNoc kostolov – Nitra
9júnCelý deňNoc kostolov – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
9júnCelý deňNoc kostolov – Skalka nad Váhom – Kláštor benediktínov na Veľkej Skalke
9jún1:00- 1:00Noc kostolov – Zoborský Kláštor
10jún - 11Celý deňPúť k Najsvätejšej Trojici – Rajecká Lesná – Frivald
10jún - 11Celý deňArchieparchiálna odpustová slávnosť – Krásny Brod
10júnCelý deňVečer milosrdenstva – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
11júnCelý deňJarná púť – Turzovka – Hora Živčáková
13júnCelý deňMimoriadna púť - storočnica fatimských zjavení - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
19jún - 25Celý deňSympózium ORA et ARS – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
23júnCelý deňPúť onkologických pacientov – Rajecká Lesná – Frivald
24jún - 25Celý deňFestival mládeže – Pozba – Studnička, farnosť Beša
24júnCelý deňPúť prvoprijímajúcich detí a rodičov – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
24jún - 25Celý deňPúť rodín - hlavná púť - Višňové
25júnCelý deňPúť ozbrojených síl a ozbrojených zborov, hasičov a zdravotníkov – Pozba – Studnička, farnosť Beša
25júnCelý deňPúť rodín – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky

HLINÍK NAD HRONOM – Kalvária

Patrocínium:
Hlavné púte:

Kontakt:
Rímskokatolícka Cirkev,Námestie SNP 269, 966 01  Hliník nad Hronom
telefón: 045 / 6761441
webová stránka:
e-mail:
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Hlinícka Kalvária bola vybudovaná v rokoch 1901 – 1908. Iniciátorom a hlavným organizátorom stavby bol miestny farár Augustín Bogisich (*1842  +1904). Pôvodne chcel   A. Bogisich postaviť na vrchole nezalesneného kopca Zmina z diaľky viditeľný kostolík – pamätník tisícročia obrátenia Uhorska na kresťanskú vieru. Trojvežový, jednoloďový kostolík v neogotickom slohu bol postavený v rokoch 1901 – 1902.
Neogotický oltár z Tirolska s Božím hrobom a sochou Sedembolestnej Panny Márie kúpila vdova Mária Chmelová rod. Figuliová. Kostolík bol posvätený v roku 1902.
Medzitým na temene Zminy, vzdialenom asi štvrť kilometra od kostolíka, postavili  súsošie Golgoty (tri kríže), o ktorom sa pôvodne neuvažovalo. Podnet k jeho výstavbe dala náhodná návšteva obchodných agentov z Tirolska, ktorí ponúkali kovové sochy Ukrižovaného a lotrov odliate firmou A.Köröcsiho v Grazi. Tri kamenné kríže zhotovili hlinícki kamenári.
V roku 1903 sa Hliníčania rozhodli, že pahorku Zmina postavia aj kaplnky – zastavenia Krížovej cesty a neskôr i Cesty oslávenia. Prípravná kaplnka a kaplnky Krížovej cesty boli postavené v neogotickom slohu v rokoch 1903 – 1904. Obrazy v kaplnkách s výjavmi Krížovej cesty maľované na plechu boli zhotovené vo Viedni v roku 1904. Obrazy boli namaľované podľa Führichovej Krížovej cesty v kostole sv. Jána Nepomuckého vo Viedni.
Farár A. Bogisich dal na vlastné náklady vybudovať naľavo od kostolíka XV. Kaplnku  „Pán Ježiš vstal z mŕtvych“, čím začal tretí – ľavý rad kaplniek Cesty oslávenia. A.Bogisich zomrel 13. júna 1904, o čom svedčí pamätná tabuľa v XV. kaplnke.

Cesta oslávenia bola postavená rokoch 1908 – 1909, keď bol miestnym farárom Augustín Feldmayer. Kaplnky XV. – XIX. zodpovedajú tajomstvám Slávnostného ruženca. Poslednou –  spodnou kaplnkou ľavého radu je XX. kaplnka „Srdce Pána Ježiša a Panny Márie“.

Hlinícka Kalvária bola postavená z darov  zbožných Hliníčanov a ich duchovných pastierov. Hliníčania prispeli i bezplatnou prácou, povozmi a materiálom. Celkové finančné náklady boli 19 558 zlatých.
Kalvársky kopec Zmina na ktorom boli pôvodne pasienky a kameňolomy na ryolit, bol od roku 1928 postupne zalesňovaný. Stopy po kameňolomoch dodnes vidno za kostolíkom a napravo od kaplniek V. a VII. Hliník bol známy výrobou mlynských kameňov z ryolitu, ktoré sa predávali do celého Uhorska. Ryolitové klenáky, ktoré lemujú oblúky vchodov do kaplniek a kostolíka sú obdivovanou ukážkou majstrovstva hliníckych kamenárov.
Počas bojov o Zminu v roku 1945 utrpela Kalvária veľké škody – každá jej stavba niesla stopy vojny. Kaplnka XI. bola celkom zničená, kostolík a kaplnka X. boli vážne poškodené. Na mreži kaplnky IX. doteraz  vidno stopy po výbuchu. V roku 1946 bola Kalvária obnovená.
Ako celok sa Hlinická Kalvária zachovala v značnej autenticite. Prešla iba nevyhnutnými opravami a úpravami udržiavacieho charakteru.
V roku 1992 neznámi páchatelia ukradli z oltára kostolíka drevenú sochu Sedembolestnej Panny Márie, ako aj ostatné plastiky z oltára.
Na mieste pôvodnej sochy bola v roku 2011 posvätená socha Hliníckej bolestnej Panny Márie, ktorá bola vyhotovená v Krakove. V roku 2011 keď bola Kalvária obnovená, si kaplnky a zastavenia Kalvárie „adoptovali“ veriaci hliníckej farnosti a z okolia.
V súčasnosti sa na hliníckej Kalvárii koná tradičná „jarná“ púť s Krížovou cestou a so svätou omšou v nedeľu po sviatku Nájdenia sv. kríža a „jesenná“ púť v nedeľu po sviatku Povýšenia sv. kríža a Sedembolestnej Panny Márie. Na Veľký piatok dopoludnia sa koná Krížová cesta.
Použitá literatúra:
KLIMAN A.: Hliník nad Hronom, Obecný úrad v Hliníku nad Hronom, 1994, ISBN
80-967192-8-9
ČIČO M., KALINOVÁ M., PAULUSOVÁ S.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku,
Pamiatkový ústav Bratislava, 2002, ISBN 80-968632-1-5
HLINICKÝ Š.: Storočnica Kalvárie v Hliníku nad Hronom, Rímskokatolícka cirkev
farnosť Hliník nad Hronom, 2001, ISBN 80-85674-08-4
SOBÔTKA M.: Hliník nad Hronom, Sakrálne stavby a osobnosti cirkevného života,   
Hliník nad Hronom, 2010, ISBN 978-80-970559-8-1       
Text poskytol Rímskokatolícky úrad v Hliníku nad Hronom

 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Dom Pútnika,Trnava
OZ Spojené ruky
Zoborský skrášľovací
spolok, Nitra
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry