september, 2019

Filter
30aug - 1sepCelý deňAngelus Púť hľadajúcich 2019 - Badín
1sepCelý deňDesiata púť mužov - Višňové
5sep - 8Celý deňMariánska púť - Mariánska svätyňa, Topoľčany
5sep - 8Celý deňNovomestská mariánska púť - Nové Mesto nad Váhom
6sep - 8Celý deňDubnická mariánska púť - Kostol sv. Jakuba, Dubnica nad Váhom
6sep - 8Celý deňVýročná pešia púť - MARIANKA
7sep - 8Celý deňNarodenie Panny Márie - Púť k Panne Márii Frivaldskej – Rajecká Lesná – Frivald
7sepCelý deňDiecézna fatimská sobota - Obišovce - Diecézne sanktuárium
7sepCelý deňFatimská sobota - Púť rádia Lumen - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
7sepCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
7sepCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
7sepCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
7sepCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
8sepCelý deňVeni Sancte - Púť žiakov, študentov a učiteľov – Pozba – Studnička, farnosť Beša
8sepCelý deňPúť žiakov, študentov a učiteľov – Pozba – Studnička, farnosť Beša
13sep - 16Celý deňNárodná púť k Sedembolestnej - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
13sepCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
15sepCelý deňPúť k Sedembolestnej Panne Márii – Pozba – Studnička, farnosť Beša
15sepCelý deňPúť k Sedembolestnej Panne Márii – Pozba – Studnička, farnosť Beša
16sepCelý deňPúť seniorov a chorých - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
22sepCelý deňĎakovná svätá omša za úrodu – Pozba – Studnička, farnosť Beša
28sepCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
29sepCelý deňSVÄTOHUBERTSKÁ PÚŤ POĽOVNÍKOV, LESNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY SLOVENSKA, ČIECH, MORAVY, SLIEZSKA A POĽSKA – Turzovka – Hora Živčáková
30sepCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža

PORUBA – FARNOSŤ LAZANY

Patrocínium:
Hlavná púť: máj, september
Kontakt:Rímskokatolícky farský úrad, Družstevná 369/4, 972 11 Lazany
Telefón: 046/ 54 85 300
webová stránka:
e-mail: lazany@fara.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Prameň vody, vysoko nad obcou Poruba v lokalite Chorlová od nepamäti lákal mnohých pútnikov k ceste k nemu a modlitbe k P. Márii. Nevedno kedy a nevedno kto umiestnil na strom nad prameňom obraz P. Márie a zhotovil drevený prístrešok pre modliacich sa v nepriazni počasia. V obci Poruba dodnes prežíva prastará tradícia, že na tomto mieste sa zjavila Panna Mária. Na prelome rokov 1884 a 1885 vypukla vo farnosti Lazany epidémia pravých kiahní. Jej obeťami sa stali malé deti. Z celkového počtu 30 mŕtvych bolo najviac obetí z obce Poruba a to 16. Epidémia skončila v apríli 1885. Z vďaky za záchranu životov ďalších detí a skončenia epidémie sa vtedajší porubský richtár Ján Tisaj rozhodol postaviť na mieste dreveného prístrešku murovanú kaplnku zasvätenú P. Márii. Miesto na stavbu nezvolil náhodne. Priamo pod ňou vyviera spomínaný prameň. Dodnes sa v obci traduje, že práve vodou z tohto prameňa a modlitbou k P. Márii sa niektorí chorí uzdravili. Jedným z nich bol aj samotný richtár, ktorý za záchranu života svojho dieťaťa sľúbil vystavať na tomto mieste kaplnku. Urobil tak v roku 1885. Kaplnku vysvätil vtedajší laziansky farár František Kluch. Kaplnka sa  zakrátko po vzniku stala miestom pútí viacerých veriacich z čoho sa stala tradícia. Dodnes dvakrát do roka sa organizujú púte a to v máji a septembri. Táto tradícia sa neprerušila ani v období náboženskej neslobody. V roku 1955 sa skupina mužov z Poruby pod vedením Jozefa Tisaja rozhodla chátrajúcu kaplnku opraviť. V kaplnke sa nachádza socha Nepoškvrneného počatia P. Márie zrejme z tohto obdobia. Ku kaplnke sa vybudovala Krížová cesta pri príležitosti 100.výročia jej vzniku. Iniciátorom bol laziansky farár Tomáš Galis.
V Jubilejnom roku 2000 veriaci osadili železné kríže jednotlivých zastavení z vlastnej zbierky. Veľký piatok 21.apríla 2000 kalváriu vysvätil laziansky farár Viktor Kraus.
O kaplnku sa starajú miestni veriaci.
Zdroj: e-mail do p. farára Jána Marcina

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry