máj, 2019

Filter
4májCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
4májCelý deňFatimská sobota – Púť matiek – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
4májCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
4májCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
4májCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
8májCelý deňPúť seniorov - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
8májCelý deňJarná púť – Turzovka – Hora Živčáková
10májCelý deňPúť matiek - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
10máj - 12Celý deň25. Púť zrelosti - Vysoká nad Uhom, Domček Anky Kolesárovej
11májCelý deňArcidiecézna púť detí - Obišovce - Diecézne sanktuárium
11májCelý deňMisijná púť detí – eRko – Rajecká Lesná – Frivald
11májCelý deňMisijná púť detí - Levoča - Mariánska hora
11májCelý deňPúť na počesť Plačúcej Panny Márie Lasalettskej - Chrenovec Brusno
12májCelý deňMariánska púť k Loretánskej Panne Márii - Trnava - Modranka
12májCelý deňPúť rodičov kňazov - Púť k sv. Jánovi Pavlovi Veľkému - Višňové
13májCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
18májCelý deňPúť miništrantov - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
19májCelý deňPúť k Fatimskej Panne Márii - Trenčianska Závada
25májCelý deňPúť detí predškolského veku - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
25májCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
26májCelý deňPúť k sv. Rite, patrónke nemožných vecí - Zlaté Klasy
30májCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
30máj - 9júnCelý deňTuríčna novéna - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - Mariánska diecézna svätyňa
30májCelý deňPÚŤ CIRKEVNÝCH SKÔL ŽILINSKEJ DIECÉZY – Turzovka – Hora Živčáková

PORUBA – FARNOSŤ LAZANY

Patrocínium:
Hlavná púť: máj, september
Kontakt:Rímskokatolícky farský úrad, Družstevná 369/4, 972 11 Lazany
Telefón: 046/ 54 85 300
webová stránka:
e-mail: lazany@fara.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Prameň vody, vysoko nad obcou Poruba v lokalite Chorlová od nepamäti lákal mnohých pútnikov k ceste k nemu a modlitbe k P. Márii. Nevedno kedy a nevedno kto umiestnil na strom nad prameňom obraz P. Márie a zhotovil drevený prístrešok pre modliacich sa v nepriazni počasia. V obci Poruba dodnes prežíva prastará tradícia, že na tomto mieste sa zjavila Panna Mária. Na prelome rokov 1884 a 1885 vypukla vo farnosti Lazany epidémia pravých kiahní. Jej obeťami sa stali malé deti. Z celkového počtu 30 mŕtvych bolo najviac obetí z obce Poruba a to 16. Epidémia skončila v apríli 1885. Z vďaky za záchranu životov ďalších detí a skončenia epidémie sa vtedajší porubský richtár Ján Tisaj rozhodol postaviť na mieste dreveného prístrešku murovanú kaplnku zasvätenú P. Márii. Miesto na stavbu nezvolil náhodne. Priamo pod ňou vyviera spomínaný prameň. Dodnes sa v obci traduje, že práve vodou z tohto prameňa a modlitbou k P. Márii sa niektorí chorí uzdravili. Jedným z nich bol aj samotný richtár, ktorý za záchranu života svojho dieťaťa sľúbil vystavať na tomto mieste kaplnku. Urobil tak v roku 1885. Kaplnku vysvätil vtedajší laziansky farár František Kluch. Kaplnka sa  zakrátko po vzniku stala miestom pútí viacerých veriacich z čoho sa stala tradícia. Dodnes dvakrát do roka sa organizujú púte a to v máji a septembri. Táto tradícia sa neprerušila ani v období náboženskej neslobody. V roku 1955 sa skupina mužov z Poruby pod vedením Jozefa Tisaja rozhodla chátrajúcu kaplnku opraviť. V kaplnke sa nachádza socha Nepoškvrneného počatia P. Márie zrejme z tohto obdobia. Ku kaplnke sa vybudovala Krížová cesta pri príležitosti 100.výročia jej vzniku. Iniciátorom bol laziansky farár Tomáš Galis.
V Jubilejnom roku 2000 veriaci osadili železné kríže jednotlivých zastavení z vlastnej zbierky. Veľký piatok 21.apríla 2000 kalváriu vysvätil laziansky farár Viktor Kraus.
O kaplnku sa starajú miestni veriaci.
Zdroj: e-mail do p. farára Jána Marcina

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry