január, 2021

Filter

Žiadne púte

SENOHRAD

Patrocínium: sv. Imrich
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Ffarnosť sv. Imricha, Senohrad 44, 962 43 Senohrad
Telefón: 045/55 95142
webová stránka:
e-mail:
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry