máj, 2018

Filter
5májCelý deňDiecézna fatimská sobota - Obišovce - Diecézne sanktuárium
5májCelý deňFatimská sobota s otcom biskupom Tomášom – Rajecká Lesná – Frivald
5májCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
5májCelý deňFatimská sobota– Hora Zvir, Litmanová
5májCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
5májCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
5májCelý deňPúť matiek – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
6májCelý deňPúť motorkárov (otvorenie sezóny) – Pozba – Studnička, farnosť Beša
6májCelý deňPúť k milostivému obrazu Panny Márie - Báč, Farský kostol sv. Antona Paduánskeho
6májCelý deňMalá púť – Hora Zvir, Litmanová
7máj - 8Celý deňJarná púť – Turzovka – Hora Živčáková
9májCelý deňPúť seniorov - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
10máj - 20Celý deňTuríčna novéna - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - Mariánska diecézna svätyňa
10májCelý deňPÚŤ CIRKEVNÝCH SKÔL ŽILINSKEJ DIECÉZY – Turzovka – Hora Živčáková
11máj - 13Celý deň77. Púť radosti - Vysoká nad Uhom, Domček Anky Kolesárovej
12májCelý deňPúť z príležitosti 303. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie - Báč, Farský kostol sv. Antona Paduánskeho
12májCelý deňArcidiecézna púť detí – Obišovce, Diecézne sanktuárium
12májCelý deňPúť hasičov (6. ročník) - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
12májCelý deňMisijná púť detí – Rajecká Lesná – Frivald
12májCelý deňPúť na počesť Plačúcej Panny Márie Lasalettskej - Chrenovec Brusno
12májCelý deňMisijná púť detí - Levoča - Mariánska hora
13májCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
13májCelý deňPúť matiek - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
17máj - 20Celý deňKultúrno-duchovný festival - Spišská Kapitula, Sivá brada - Spišský Jeruzalem
19májCelý deňTradičná národná púť – Hora Butkov – Ladce
26máj - 27Celý deňPúť k Najsvätejšej Trojici – Rajecká Lesná – Frivald
26májCelý deňMisijná púť detí - Marianka
26májCelý deňPúť ku Guadalupskej Panne Márii – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
26májCelý deňPúť detí predškolského veku - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
26májCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
27májCelý deňMisijná púť detí - Marianka
27májCelý deňMariánska púť k Loretánskej Panne Márii - Trnava - Modranka
30májCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža

STARÉ HORY

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Návštevy Panny Márie, 976 02 Staré Hory
Telefón: 048/419 92 04
webová stránka: http://www.farnoststarehory.sk
e-mail: stare.hory@fara.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Najnavštevovanejším pútnickým miestom stredného Slovenska sú Staré Hory. Pôvodne banícka osada vznikla už na prelome 13. a 14. storočia. V jej okolí sa nachádzali bohaté strieborné a strieborno-medené ložiská. Do roku 1495 ich využívali banskobystrickí mešťania, potom až do roku 1546 Turzovsko-fuggerovská spoločnosť. Neskôr ťažbu prevzala Banská komora. Baníctvo zaniklo v 19. storočí. V obci dominuje Kostol Návštevy Panny Márie, ktorý začali stavať roku 1448 a dostavaný bol okolo roku 1499 zásluhou banskobystrického ťažiara Michala Königsbergera, ktorý tu vlastnil bane. V 16. storočí zasiahli Uhorsko a v ňom i Slovensko politické nepokoje – turecký vpád a stavovské povstania, ktoré sa prejavili aj v náboženskom živote. Dobré podmienky pre rozvoj náboženského života sa vytvorili až po roku 1711, keď sa skončilo posledné stavovské povstanie a Turci boli vyhnaní z krajiny.
Tradícia pútí na Staré Hory je podľa ústneho podania taká stará, ako je starý starohorský kostol a zároveň odkedy je v ňom aj milostivá socha Panny Márie. Pútnici prichádzali na Staré Hory už v 15. storočí. Rozkvet pútí začal v 17. storočí. Boli to púte k soche Panny Márie. Po duchovnej stránke púte usmerňovali jezuiti zo Španej Doliny. Počas hlavných pútí sa na Starých Horách kázavalo v troch rečiach: slovensky, nemecky a maďarsky. Nemci, ktorí boli po roku 1945 vyhnaní do Nemecka, sem teraz prichádzajú ako turisti a pútnici pozrieť si staré pútnické miesto. V súvislosti s púťami sa na Starých Horách v 18. storočí vytvárala významná tradícia očistenia sa od hriechov prostredníctvom sviatosti pokánia.
Z malej, pomaly opustenej baníckej osady sa stalo známe pútnické miesto, kde si ľudia vyprosovali uzdraveni a rozličné milosti i dary Ducha Svätého. Čoskoro boli celý hlavný oltár i všetky steny kostola ovešané ďakovnými tabuľkami i modlitbami, ako sú ešte aj teraz ovešané všetky steny ružencovej kaplnky na Jasnej Hore v Čenstochovej v Poľsku, najväčšom mariánskom pútnickom mieste v Poľsku.
Postupne začali baníkov nahrádzať drevorubači, povozníci a robotníci, najmä z harmaneckých papierní a železiarní v Podbrezovej. Početní boli návštevníci z miest – mešťania, úradníci, obchodníci, remeselníci. Na žiadosť banskobystrického biskupa Františka Berchtolda, pápež Pius VI. Udelil Starým Horám zvláštne privilégium. Od roku 1780 bola návšteva starohorského chrámu, spojená so svätou spoveďou, svätým prijímaním a modlitbou (za svornosť kresťanských pracovníkov, za vykorenenie bludov a za povýšenie svätej Matky Cirkvi k Bohu), odmenená plnomocnými odpustkami. Toto ustanovenie sa vzťahovalo na ľubovoľný deň roka.
Neodmysliteľnou súčasťou pútnického miesta je Studnička. O vzniku Studničky nenájdeme nijaký písomný dokument. Podľa ústneho podania obyvateľov Starých Hôr sa vznik prameňa odvodzuje z čias občianskych nepokojov v 17. storočí. Obyvatelia Starých Hôr sa obávali, že nepriatelia dostanú sochu Panny Márie, sochu zložili z oltára, dôkladne ju zabalili a potom zakopali na mieste terajšej Studničky. Keď nebezpečenstvo pominulo, roku 1711 ju vykopali a v slávnostnom sprievode preniesli na oltár. Na pamiatku, že tu na kopci bola kedysi ukrytá socha, vyvesili obraz Panny Márie. Zvýšený záujem o Studničku sa začal od 19. storočia, keď vtedajší farár Matej Hrivňák z vďačnosti za svoje uzdravenie dal Madone vyhotoviť dôstojný stánok a zároveň sa tiež upravila cesta k Studničke. V štyridsiatych rokoch 20. storočia s podporou bankobystrického biskupa Mariána Blahu sa toto vzácne miesto opäť upravilo a 28. júna 1942 banskobystrický biskup Andrej Škrábik slávnostne posvätil areál Studničky a novú sochu Panny Márie.
Po vysvätení nového banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža, v roku 1990 správu Starých Hôr prevzali redemptoristi. Kostol Navštívenia Panny Márie na Starých Horách bol roku 1990 vyznamenaný titulom Bazilika minor. Biskup Rudolf Baláž požiadal o udelenie tohto titulu v máji 1990. Kongregácia pre Boží kult odpovedala kladne v auguste toho istého roku. 15. septembra 1990 bol dekrét slávnostne prečítaný počas pontifikálnej sv. omše, ktorú celebroval biskup Rudolf Baláž spolu s biskupom emeritom Jozefom Ferancom a si 40 kňazmi. Na slávnosti sa vtedy zúčastnilo asi 12 000 pútnikov.
Studnička si po niekoľkých desaťročiach opäť vyžadovala väčšiu opravu. S jej rozsiahlou rekonštrukciou sa začalo pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého (t.j. v týždni od 13. do 19. mája 2002).
Na Starých Horách sa teraz počas roka koná niekoľko pútí. Prvá a najväčšia púť je na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Turíce. Druhá väčšia púť sa koná na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Vďaka iniciatíve vtedajšieho diecézneho biskupa Rudolfa Baláža sa Staré Hory stali známymi aj tzv. „Fatimskými sobotami“, ktoré sa konajú na prvé soboty v mesiaci. Na tieto „Fatimské soboty“ sem prichádzajú pravidelne tisíce pútnikov.
Možno povedať, že každá nedeľa v letných mesiacoch je na Starých Horách v znamení pútí, pretože aj keď neprichádzajú organizované procesie, vždy príde veľký počet jednotlivých pútnikov, u ktorých sa realizuje známe Per Mariam ad Jesum. Výrazom pravdivosti týchto slov sú aj mnohé obrátenia k Bohu, posilnenie na životnej púti.
Materiály poskytol Rímskokatolícky farský úrad Staré Hory
Text je vybratý z brožúry: Staré Hory, Bazilika Návštevy Panny Márie a mariánske pútnické miesto, Viktor Mišuth CSsR, Staré Hory 2005

 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry