júl, 2018

Filter
2júl - 5Celý deňDiecézna Cyrilometodská púť - Selce
7júlCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
14júl - 15Celý deňPúť k Panne Márii Karmelskej - Hontianske Nemce
16júl - 22Celý deňPúť na sviatok Karmelskej Panny Márie - Banská Belá
28júlCelý deňPúť ctiteľov Škapuliara - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry