máj, 2018

Filter
5májCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
9májCelý deňPúť seniorov - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
26májCelý deňPúť detí predškolského veku - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry