august, 2017

Filter
5augCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
6augCelý deňPúť ku cti Panny Marie Nanebovzatej - Starý Tekov, Križny vrch pri Leviciach
12aug - 13Celý deňNanebovzatie Panny Márie - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13augCelý deňMimoriadna púť - storočnica fatimských zjavení - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Dom Pútnika,Trnava
OZ Spojené ruky
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry