máj, 2019

Filter
4májCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
8májCelý deňPúť seniorov - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
25májCelý deňPúť detí predškolského veku - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry