jún, 2021

Filter

Žiadne púte

ČERVENÝ KAMEŇ (Farnosť Častá)

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Častá, Andreja Hlinku 1, 900 89 Častá
Telefón: 033/6495 225
webová stránka: www.casta.fara.sk
e-mail:farnostcasta@gmail.com
mapa:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Pohrebná kaplnka Pálfyovcov pri hrade z polovice 18. stor.,  pôvodne zasvätená Panne Márie Snežnej, pri neďalekej pustovni sa po čase stala pútnickým miestom. V interiéri bola umiestnená kópia obrazu Panny Márie Sokalskej (originál je v Poľsku), ku ktorej chodili zbožní pútnici. Tradičné púte, sa tu konali na sviatok  Panny Márie Snežnej (5.august). Nariadením panovníka púte skončili a kaplnka začala chátrať. Od kaplnky bola asi v druhej polovici 18. storočia postavená krížová cesta smerom k hradu . Dnes však nie je úplná a je z nej iba torzo. Za kaplnkou je obnovená  kalvária. Po čase sa púte obnovili a začali sa konať v hradnej Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie na hrade Červený Kameň. V polovici augusta,  pri príležitosti sviatku Panny Márie a patrocínia kaplnky sa každoročne koná Červenokamenská púť na hradnom nádvorí. Tieto púte boli obnovené po roku 1999.

 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry