máj, 2019

Filter
4májCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
4májCelý deňFatimská sobota – Púť matiek – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
4májCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
4májCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
4májCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
8májCelý deňPúť seniorov - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
8májCelý deňJarná púť – Turzovka – Hora Živčáková
10májCelý deňPúť matiek - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
10máj - 12Celý deň25. Púť zrelosti - Vysoká nad Uhom, Domček Anky Kolesárovej
11májCelý deňArcidiecézna púť detí - Obišovce - Diecézne sanktuárium
11májCelý deňMisijná púť detí – eRko – Rajecká Lesná – Frivald
11májCelý deňMisijná púť detí - Levoča - Mariánska hora
11májCelý deňPúť na počesť Plačúcej Panny Márie Lasalettskej - Chrenovec Brusno
12májCelý deňMariánska púť k Loretánskej Panne Márii - Trnava - Modranka
12májCelý deňPúť rodičov kňazov - Púť k sv. Jánovi Pavlovi Veľkému - Višňové
13májCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
18májCelý deňPúť miništrantov - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
19májCelý deňPúť k Fatimskej Panne Márii - Trenčianska Závada
25májCelý deňPúť detí predškolského veku - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
25májCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
26májCelý deňPúť k sv. Rite, patrónke nemožných vecí - Zlaté Klasy
30májCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
30máj - 9júnCelý deňTuríčna novéna - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - Mariánska diecézna svätyňa
30májCelý deňPÚŤ CIRKEVNÝCH SKÔL ŽILINSKEJ DIECÉZY – Turzovka – Hora Živčáková

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 02/459 80 131
webová stránka: www.dunajskaluzna.fara.sk
e-mail: farnostdl@dominikani.sk
mapa:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Madona Žitného ostrova
Na hlavnom oltári pútnického kostola v Dunajskej Lužnej, niekdajšom Dénešde, sa nachádza prastará drevená socha Blahoslavenej Panny Márie. Pravdepodobne pochádza zo zaalpskej talianskej oblasti. Mohla vzniknúť v 12. – 13. storočí.
Sochu priniesli do obce benediktínski mnísi, keď utekali pred Turkami z kláštora Celldömölk v Maďarsku. Už v tomto kláštore preukazovali soche mimoriadnu úctu. Uctievali ju ako zázračnú, uzdravujúcu a pomáhajúcu. Po príchode do Dénešdu uložili sochu na vedľajší oltár v kostole sv. Bartolomeja apoštola, kde ju veriaci uctievali.Kostol však časom schátral a oltáru hrozilo rozpadnutie. Preto sochu Blahoslavenej Panny Márie uložili do skrine v sakristii. Tam si ju všimol kaplán Pavel Reidl. Dal ju premiestniť do svojho príbytku na fare a modlieval sa k nej. Tu ju pri návšteve fary náhodne objavili úradníci bratislavskej župy a požiadali farára, aby sochu verejne vystavil. Sochu Matky Božej premiestnili na hlavný oltár v predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie 14. augusta 1747. V ten večer sa náhle uzdravila Mária Sofia Moiseliánová, obyvateľka Rovinky, ktorá bola už 11 týždňov vážne chorá a na smrť vychudnutá. O neskôr boli opísané nečakané uzdravenia a udalosti, ktoré možno označiť za zázraky. Preto ľudia, ktorí sem prichádzali, začali sochu Panny Márie vzývať ako Pomáhajúcu Matku Božiu. Jej povesť sa rozšírila natoľko, že si vyslúžila pomenovanie Madona Žitného ostrova.

Každý rok v prvú nedeľu po sviatku Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) sa k nej konajú púte, ktoré sú pre veriacich z blízkeho i širokého okolia skutočným sviatkom.

Viac informácií prináša napríklad aj tento zaujímavý článok.

PRASTARÁ MODLITBA PRED POMÁHAJÚCOU MADONOU ŽITNÉHO OSTROVA
Ó, najčistejšia Panna Mária, dcéra nebeského Otca, nevesta Ducha Svätého, matka Pána Ježiša, orodovnica opustených hriešnikov,svetlo a pomoc pre neveriacich, nádej v teba dúfajúcich,osvieženie utláčaných, núdznych a trpiacich! Ó, Mária, ty si v tejto starodávnej soche prameňom hojného milosrdenstva a morom milosti, skadiaľ čerpajú utláčaní a núdzni pomoc a útechu,radosť a spásu, malomyseľní bezpečnú nádej a silu, neveriaci pravé svetlo a hriešnici záchranu duše!
Ó milostivá Matka, so srdcom skrúšeným a plným lásky, padám na kolená pred tvojim trónom a úpenlivo ťa prosím: buď mojou milostivou a mocnou orodovnicou u svojho milovaného Syna Ježiša Krista, veď pevne verím, že Boh pre tvoje zásluhy, že si živila Božie Dieťa, a pre päť rán nášho Pána Ježiša Krista, ktoré prijal za nás, isto vypočuje moju modlitbu.
Daj nech moje srdce, prázdne na lásku k Bohu a k blížnemu, začne žiť s tvojou očividnou pomocou novým kajúcim životom. Zároveň ťa prosím, aby som v každej potrebe, ale najmä v tejto prosbe ( ), ak to poslúži mojej spáse, získal na príhovor všetkých svätých pomoc, útechu a radosť od Ježiša, Božieho Syna,a tešil sa, že ma Pán vypočul. K tebe sa obraciam, Matka, plná útechy, vypros mi, aby moja duša dosiahla večnú spásu, aby moje telo bolo uchránené od každého zla, aby mi boli odpustené hriechy, ktoré som spáchal, aj tresty, ktoré som si za ne zaslúžil, aby sa napokon môj pozemský život s Božou milosťou skončil tak, že by som mohol blažene umrieť v pravej viere, v Božej láske, a v pevnej nádeji.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
So súhlasom Farského úradu v Dunajskej Lužnej bol text prevzatý zo stránky http://dunajskaluzna.fara.sk/?p=51

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry