september, 2019

Filter
30aug - 1sepCelý deňAngelus Púť hľadajúcich 2019 - Badín
1sepCelý deňDesiata púť mužov - Višňové
5sep - 8Celý deňMariánska púť - Mariánska svätyňa, Topoľčany
5sep - 8Celý deňNovomestská mariánska púť - Nové Mesto nad Váhom
6sep - 8Celý deňDubnická mariánska púť - Kostol sv. Jakuba, Dubnica nad Váhom
6sep - 8Celý deňVýročná pešia púť - MARIANKA
7sep - 8Celý deňNarodenie Panny Márie - Púť k Panne Márii Frivaldskej – Rajecká Lesná – Frivald
7sepCelý deňDiecézna fatimská sobota - Obišovce - Diecézne sanktuárium
7sepCelý deňFatimská sobota - Púť rádia Lumen - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
7sepCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
7sepCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
7sepCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
7sepCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
8sepCelý deňVeni Sancte - Púť žiakov, študentov a učiteľov – Pozba – Studnička, farnosť Beša
8sepCelý deňPúť žiakov, študentov a učiteľov – Pozba – Studnička, farnosť Beša
13sep - 16Celý deňNárodná púť k Sedembolestnej - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
13sepCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
15sepCelý deňPúť k Sedembolestnej Panne Márii – Pozba – Studnička, farnosť Beša
15sepCelý deňPúť k Sedembolestnej Panne Márii – Pozba – Studnička, farnosť Beša
16sepCelý deňPúť seniorov a chorých - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
22sepCelý deňĎakovná svätá omša za úrodu – Pozba – Studnička, farnosť Beša
28sepCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
29sepCelý deňSVÄTOHUBERTSKÁ PÚŤ POĽOVNÍKOV, LESNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY SLOVENSKA, ČIECH, MORAVY, SLIEZSKA A POĽSKA – Turzovka – Hora Živčáková
30sepCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 02/459 80 131
webová stránka: www.dunajskaluzna.fara.sk
e-mail: farnostdl@dominikani.sk
mapa:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Madona Žitného ostrova
Na hlavnom oltári pútnického kostola v Dunajskej Lužnej, niekdajšom Dénešde, sa nachádza prastará drevená socha Blahoslavenej Panny Márie. Pravdepodobne pochádza zo zaalpskej talianskej oblasti. Mohla vzniknúť v 12. – 13. storočí.
Sochu priniesli do obce benediktínski mnísi, keď utekali pred Turkami z kláštora Celldömölk v Maďarsku. Už v tomto kláštore preukazovali soche mimoriadnu úctu. Uctievali ju ako zázračnú, uzdravujúcu a pomáhajúcu. Po príchode do Dénešdu uložili sochu na vedľajší oltár v kostole sv. Bartolomeja apoštola, kde ju veriaci uctievali.Kostol však časom schátral a oltáru hrozilo rozpadnutie. Preto sochu Blahoslavenej Panny Márie uložili do skrine v sakristii. Tam si ju všimol kaplán Pavel Reidl. Dal ju premiestniť do svojho príbytku na fare a modlieval sa k nej. Tu ju pri návšteve fary náhodne objavili úradníci bratislavskej župy a požiadali farára, aby sochu verejne vystavil. Sochu Matky Božej premiestnili na hlavný oltár v predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie 14. augusta 1747. V ten večer sa náhle uzdravila Mária Sofia Moiseliánová, obyvateľka Rovinky, ktorá bola už 11 týždňov vážne chorá a na smrť vychudnutá. O neskôr boli opísané nečakané uzdravenia a udalosti, ktoré možno označiť za zázraky. Preto ľudia, ktorí sem prichádzali, začali sochu Panny Márie vzývať ako Pomáhajúcu Matku Božiu. Jej povesť sa rozšírila natoľko, že si vyslúžila pomenovanie Madona Žitného ostrova.

Každý rok v prvú nedeľu po sviatku Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) sa k nej konajú púte, ktoré sú pre veriacich z blízkeho i širokého okolia skutočným sviatkom.

Viac informácií prináša napríklad aj tento zaujímavý článok.

PRASTARÁ MODLITBA PRED POMÁHAJÚCOU MADONOU ŽITNÉHO OSTROVA
Ó, najčistejšia Panna Mária, dcéra nebeského Otca, nevesta Ducha Svätého, matka Pána Ježiša, orodovnica opustených hriešnikov,svetlo a pomoc pre neveriacich, nádej v teba dúfajúcich,osvieženie utláčaných, núdznych a trpiacich! Ó, Mária, ty si v tejto starodávnej soche prameňom hojného milosrdenstva a morom milosti, skadiaľ čerpajú utláčaní a núdzni pomoc a útechu,radosť a spásu, malomyseľní bezpečnú nádej a silu, neveriaci pravé svetlo a hriešnici záchranu duše!
Ó milostivá Matka, so srdcom skrúšeným a plným lásky, padám na kolená pred tvojim trónom a úpenlivo ťa prosím: buď mojou milostivou a mocnou orodovnicou u svojho milovaného Syna Ježiša Krista, veď pevne verím, že Boh pre tvoje zásluhy, že si živila Božie Dieťa, a pre päť rán nášho Pána Ježiša Krista, ktoré prijal za nás, isto vypočuje moju modlitbu.
Daj nech moje srdce, prázdne na lásku k Bohu a k blížnemu, začne žiť s tvojou očividnou pomocou novým kajúcim životom. Zároveň ťa prosím, aby som v každej potrebe, ale najmä v tejto prosbe ( ), ak to poslúži mojej spáse, získal na príhovor všetkých svätých pomoc, útechu a radosť od Ježiša, Božieho Syna,a tešil sa, že ma Pán vypočul. K tebe sa obraciam, Matka, plná útechy, vypros mi, aby moja duša dosiahla večnú spásu, aby moje telo bolo uchránené od každého zla, aby mi boli odpustené hriechy, ktoré som spáchal, aj tresty, ktoré som si za ne zaslúžil, aby sa napokon môj pozemský život s Božou milosťou skončil tak, že by som mohol blažene umrieť v pravej viere, v Božej láske, a v pevnej nádeji.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
So súhlasom Farského úradu v Dunajskej Lužnej bol text prevzatý zo stránky http://dunajskaluzna.fara.sk/?p=51

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry