jún, 2021

Filter

Žiadne púte

PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 4, 821 06 BRATISLAVA 211
Telefón: 033/5536360
webová stránka:
www.zdenka.sk/sk/putnicke-miesta/podunajske-biskupice
e-mail:
pbiskupice.scsc@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

 

Hlavné pútnické miesto bl. Zdenky Schelingovej je Kostol Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, kde je  od 20. 9. 2003 v relikviári  uložená prevažná časť pozostatkov blahoslavenej Zdenky identifikovaných pri exhumácii 16. 6. 2003.
Každého 30. v mesiaci  je tu o 17,00 hod. (ak je to nedeľa, tak o 10,30 hod.) pútnická sv. omša ku cti blahoslavenej Zdenky. V predsieni kostola je pamätná izba s informačnými panelmi zo života blahoslavenej Zdenky a z jej blahorečenia svätým Jánom Pavlom II.  14. 9. 2003 v Bratislave – Petržalke.

V Podunajských Biskupiciach na miestnom cintoríne, kde boli od r. 1979 v spoločnom hrobe umiestnené telesné pozostatky sestry Zdenky, je dnes  vytvorené Zátišie bl. Zdenky Schelingovej, ktoré pútnici tiež radi navštevujú.

Služba pre pútnikov v Kostole Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach.
Pútnický kostol je otvorený:
denne  od 8.00 – do 11.00 hod.     od 14.30 – 17.30 hod.
Sväté omše vo všedné dni (okrem soboty)  o 16.00 hod.
Sväté omše v sobotu (s platnosťou na nedeľu)  o 17.00 hod.
Sväté omše v nedeľu:  o 10.30 hod.
Text bol prevzatý zo stránky http://www.zdenka.sk/sk/putnicke-miesta/podunajske-biskupice

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry