máj, 2019

Filter
4májCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
4májCelý deňFatimská sobota – Púť matiek – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
4májCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
4májCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
4májCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
8májCelý deňPúť seniorov - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
8májCelý deňJarná púť – Turzovka – Hora Živčáková
10májCelý deňPúť matiek - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
10máj - 12Celý deň25. Púť zrelosti - Vysoká nad Uhom, Domček Anky Kolesárovej
11májCelý deňArcidiecézna púť detí - Obišovce - Diecézne sanktuárium
11májCelý deňMisijná púť detí – eRko – Rajecká Lesná – Frivald
11májCelý deňMisijná púť detí - Levoča - Mariánska hora
11májCelý deňPúť na počesť Plačúcej Panny Márie Lasalettskej - Chrenovec Brusno
12májCelý deňMariánska púť k Loretánskej Panne Márii - Trnava - Modranka
12májCelý deňPúť rodičov kňazov - Púť k sv. Jánovi Pavlovi Veľkému - Višňové
13májCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
18májCelý deňPúť miništrantov - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
19májCelý deňPúť k Fatimskej Panne Márii - Trenčianska Závada
25májCelý deňPúť detí predškolského veku - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
25májCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
26májCelý deňPúť k sv. Rite, patrónke nemožných vecí - Zlaté Klasy
30májCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
30máj - 9júnCelý deňTuríčna novéna - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - Mariánska diecézna svätyňa
30májCelý deňPÚŤ CIRKEVNÝCH SKÔL ŽILINSKEJ DIECÉZY – Turzovka – Hora Živčáková

SLOVENSKÝ GROB

Patrocínium: Sedembolestná Panna Mária
Hlavná púť:
15. august – sviatok Nanebovzatia Panny Márie
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Slovenský Grob, Chorvátska 11, 900 26 Slovenský Grob
Telefón: 033/64 783 33
webová stránka:

e-mail:
rkfuslovenskygrob@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1790 sa nachádza na tichom okraji obce, obklopená radom stromov.
Pútnické miesto v Slovenskom Grobe sa viaže k legende o zázračnej udalosti, ktorá sa tu v minulosti udiala. Podľa spomienok a rozprávania starých rodičov sa traduje legenda o obrázku (soche) Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bol vyoraný na poli.
Na Jajcayovej roli, ktorú neskôr kúpila rodina Purginová, grobský gazda so svojimi volmi vyoral obrázok (niektorí tvrdia, že sošku) Madony s dieťaťom v podobe Sedembolestnej Panny Márie, pred ktorým si mohutné zvieratá kľakli. Veriaci Madonu z poľa odniesli do kostola ale na druhý deň, bola znova na mieste, kde bola vyoraná. Ľudia si nevedeli vysvetliť ako sa to mohlo stať a videli v tom určité posolstvo od Nebeského Otca. Oráčovi sa v noci snívalo, že má ísť s volmi do hôr a zoťať tam prvý strom, pri ktorom sa voly zastavia. Z dreva tohto stromu má dať potom vyrezať sošku Sedembolestnej Panny Márie. Gazda urobil ako sa mu prisnilo a dal sochu vyrobiť rezbárskemu majstrovi ku Hlohovcu.
Na mieste, kde gazda vyoral obrázok (sošku) veriaci postavili najskôr malú kaplnku a do nej  umiestnili sochu Sedembolestnej Panny Márie, tak aby bola otočená na dedinu a aby ju chránila. Ku kaplnke sa chodievali modlievať i pútnici z blízkeho okolia z Viničného, z Pezinka, Svätého Jura, z Vajnor, z Chorvátského Grobu, z Veľkého Bielu a Bernolákova na koňoch alebo vozoch. Zastavovali sa tu i pútnici, ktorí putovali do Marianky, aby si tu cestou oddýchli a duchovne i telesne sa posilnili. Ľudia na toto miesto s úctou a vďakou prichádzali a prinášali dary, za ktoré sa neskôr postavila väčšia kaplnka s oltárom, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii.
Pri kaplnke stála studňa a veľká lipa. Z kmeňa lipy vytekala voda, ktorá mala liečivé účinky a pomohla mnohým, ktorí mali bolesti očí, nôh i hlavy. Bolo zapísaných i mnoho uzdravení a všetky záznamy o kaplnke boli uložené na fare, ktorá však neskôr vyhorela a preto sa nijaké z týchto dokumentov nezachovali.
Pôvodná socha Madony s dieťaťom sa z dôvodu nezakonzervovania nezachovala. Veriaci však s úctou hovoria, že Panna Mária to zariadila tak, aby na toto pútnické miesto bola prinesená krásna socha Panny Márie zo zrušeného Kostola svätého Jozefa v Cajle pri Pezinku, zo Sambergu pri Pinelovej nemocnici.
Vo veži Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie sa nachádza jeden zvon. Je na ňom nápis /v preklade/: „Uliali ma v roku 1723, v dôsledku požiaru v roku 1750 som sa roztopil, prelial ma Karol Filgrader v čase, keď farárom bol Michal Hajösi, z peňazí obetavej obce Slovenský Grob.“ Na zvone je reliéf Svätého Kríža.
Ku kaplnke sa už niekoľko storočí, každoročne – 15. augusta, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa koná hojne navštevovaná púť, na ktorej veriaci prosia Pannu Máriu o zdravie pre seba i svoje rodiny na príhovor jej Syna, Pán Ježiša Krista, pridŕžajúc sa odkazu nad presbytóriom: K Tebe volávali naši otcovia a z veľkej biedy boli vyslobodení.
Text bol spracovaný na základe informácií, ktoré poskytol pán Forner a textu – súpisu histórie kaplnky, ktorý v rokoch 2009 a 2010 spracovala pani Mária Fričová z výpovedí občanov Slovenského Grobu – pani Márie Bučkovej, pani Anny Zgalinovičovej a pána Jozefa Šefčíka. Historický súpis udalostí je umiestnený na stene kaplnky.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry