jún, 2021

Filter

Žiadne púte

SOLOŠNICA

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Sološnica, Sološnica č. 25, 906 37 Sološnica
Telefón: 034/ 6584 487
webová stránka:

e-mail:
mapa:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Púť k Božskému Srdcu Ježišovmu, Sološnica
Sološnícky zázrak
Dňa 11. marca 1945 starosta obce Jozef Velšmid za prítomnosti obecného zastupiteľstva a celej obce zložil sľub, že ak Božské Srdce zachráni našu obec od zničenia pri prechode fronty, nedeľa po oktáve Božieho Tela a Krvi bude u nás obecným sviatkom a na počesť Božského Srdca postaví obec kaplnku a Sološničania budú rozširovať v rodinách a po okolí úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu.
Sološnica zostala pri prechode fronty neporušená a bez ujmy na životoch.
Táto udalosť bola uznaná za tzv. Sološnický zázrak. Farníci dodržali sľub a tak 30. júna 1946 posvätil J.E. biskup Michal Buzalka kaplnku, postavenú ako pomník záchrany vo fronte v roku 1945 a zasvätil ju Božskému Srdcu Ježišovmu.
Svedectvom skutočného zázraku je fakt, že pri posviacke kaplnky bolo prítomných viac ako 6 000 ľudí vďačných za dar života. Vedomých si, že nešlo len o bežné vyslobodenie, ale o zásah Božského Srdca do života Sološničanov. Od roku 1946 / s výnimkou času vlády komunistického režimu/ sa konajú púte do Sološnice zo susedných dedín a nedeľa po oktáve Božieho Tela a Krvi je skutočne sviatkom tak veriacich ako aj neveriacich občanov Sološnice. Po sv. omši sa koná tradičný sprievod ku cti Božského Srdca po dedine.   V presvedčení viacerých Sološnica je najmladším pútnickým miestom na Záhorí.
Prevzaté zo stránky http://www.srdcepastiera.sk/solosnicky-zazrak/

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry