september, 2020

Filter
5sepCelý deňFatimská sobota - Púť rádia Lumen - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13sepCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
26sepCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
30sepCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža

SVÄTÝ JUR

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Svätý Jur, Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
Telefón: 02/449 714 54
webová stránka:
www.svatyjur.fara.sk
e-mail:
fara.jur@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kaplnka nanebovzatia Panny Márie sa nachádza na pravej strane cesty zo Sv. Jura do Bratislavy. Túto jednoloďovú sakrálnu stavbu dal v roku 1459 z vďačnosti postaviť Ján Baštein a jeho manželka. Stavba bola viackrát reštaurovaná, naposledy v roku 1992. Vedľa kaplnky sa nachádza stĺp s barokovou sochou Panny Márie zo 17. storočia a neďaleko možno navštíviť aj malú kalváriu. Keď v rokoch 1711 – 1712 naokolo zúril mor tri susediace obce – Svätý Jur, Vajnory a Rača – dali “večitý sľub”, že každoročne na sviatok Nanebovzatia Panny Márie poputujú k “Pustému kostolíku” pri Svätom Juri, na pamäť záchrany pred morom. Rača okrem dvoch domov bola od moru uchránená – a pravidelné púte k “Pustému kostolíku” sa dodnes konajú pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie – 15. augusta. 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry