jún, 2021

Filter

Žiadne púte

ZLATÉ KLASY

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Zlaté Klasy, Hlavná 26, 930 39 Zlaté Klasy
Telefón:
031/56 924 72
webová stránka:

email:
rkcklasy@gma­il.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Tradícia púti ku sv. Rite sa vo Farnosti Zlaté Klasy začala v roku 1994, príchodom terajšieho dekana – farára vdp. Alexandra Naszvadiho do farnosti, ktorý je jej veľký ctiteľ. Najskôr sa slávila len jednodňová slávnosť v deň jej liturgickej spomienky (22. mája). Neskôr sa však úcta ku sv. Rite rozšírila i o prípravu, ktorá trvá 15 týždňov pred samotným sviatkom. Počas prípravy prichádzajú každý štvrtok kňazi i veriaci z okolia, aby sa spolu modlili a duchovne pripravili na púť.
Samotná púť medzi veriacimi označovaná aj ako „hody ruží“ sa zvyčajne koná najbližšiu nedeľu ku sviatku sv. Rity. Počas slávnostnej sv. omše sú požehnané i ruže, ktoré si veriaci odnášajú do svojich domov a odovzdávajú ich svojim blízkym – chorým a nevládnym. Sv. omša je zakončená Eucharistickou slávnostnou procesiou a uctením si relikvií sv. Rity, patrónky nemožných vecí.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry