september, 2018

Filter
1sepCelý deňDiecézna fatimská sobota - Obišovce - Diecézne sanktuárium
8sepCelý deňDiecézna fatimská sobota - Obišovce - Diecézne sanktuárium
14sep - 16Celý deňPúť na kalvárií na sviatok Povýšenia Svätého kríža - Kalvária - Humenné
14sep - 16Celý deňOdpustová slávnosť Povýšenia Svätého kríža - Prešov, Kalvária
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry