august, 2019

Filter
1aug - 15Celý deň29. pešia púť z Vranova nad Topľou do Čenstochovej
3augCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
3augCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
3augCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
3aug - 4Celý deňHlavná púť na hore Zvir - Litmanová
3augCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
3aug - 4Celý deňDiecézna púť k úcte Panny Márie Snežnej - Úhorná
3augCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
4augCelý deň27. púť rómov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
9aug - 15Celý deňPúť pod Znievom 2019 - Kláštor pod Znievom
10aug - 16Celý deňIV. PEŠIA PÚŤ z Michaloviec do Svätyne Božieho milosrdenstva na Spiši
10aug - 11Celý deň7.ročník púte k sv. Filoméne - Spišské Podhradie
11aug - 18Celý deňPúť ku cti Nanebovzatej Panny Márie - Oščadnica
12aug - 27Celý deňPešia púť do Čenstochovej z Trnavy
13augCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
14aug - 18Celý deňPúťová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - Trstín - Hájiček
15aug - 18Celý deňBobrovská púť Nanebovzatia Panny Márie - Bobrov
15aug - 18Celý deňPúť k Matke Božej na Nitrianskej Kalvárii
17aug - 18Celý deňPúť k Nanebovzatej Panne Márii - Červený Kameň
17aug - 18Celý deňPúť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie - Svätý Jur
17aug - 18Celý deňArchieparchiálna odpustová slávnosť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
17aug - 18Celý deňPúť k Panne Márii Nanebovzatej - Domaniža
18augCelý deňPúť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie - Slovenský Grob
18augCelý deňObnovenie tradičnej Zámskej púte na zámok po 20 rokoch - Zámok Hlohovec
18augCelý deňPúť mužov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
21aug - 24Celý deň1. československé putovanie - Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika, Skalka pri Trenčíne
24aug - 26Celý deňPúť na sviatok Panny Márie Kráľovnej – Nová Ves nad Žitavou, pútnický areál Studnička
24augCelý deňDeň sv. Huberta – Rajecká Lesná – Frivald
24augCelý deňPúť k relikviám bl. Dominika Trčku
24augCelý deňPúť na Trojmedzí
25augCelý deňPúť nádeje - Obišovce
25augCelý deňPúť rodín – Pozba – Studnička, farnosť Beša
28augCelý deňMalá púť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
30augCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
30aug - 1sepCelý deňAngelus Púť hľadajúcich 2019 - Badín
31augCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice

PREŠOV – NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ

Patrocínium: Najsv. mena Ježiš a Mária, odpust: na sviatok Najsv. Srdca Ježišovho
Hlavná púť: bývala vždy 22. deň v každom mesiaci avšak v súčasnosti tradícia už nie je v takom rozsahu – sv. omša v kostole je, ale nie pri obraze
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Slánska 21, 08006 Prešov – Nižná Šebastová
Telefón: 051/3810045
webová stránka: www.presov-niznasebastova.fara.sk
e-mail:
funsebastova@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50
História milostivého obrazu Matky Božej (1644)(podľa kroniky pátrov františkánov v miestnom kláštore, zachovanej z čias zázraku) V historických záznamoch o tejto farnosti sa v archívoch o posviacke kostolnej veže z roku 1948 nachádza tento údaj:

Snaha o obnovu nás viedla pri oprave nášho kostola a to aj preto, lebo medzi jeho starobylými múrmi skrýva nevšedné skvosty. V našom kostole sa uctieva obraz Matky Božej s Ježiškom, na ktorom sa stala mimoriadna udalosť. Opisuje ju kronika Kláštora pátrov františkánov. V krutých náboženských a bratovražedných bojoch 22. júna 1644 vtrhlo protestanské vojsko povstalcov, najmä kalvínov, do Nižnej Šebastovej a prirodzene najprv do kláštora. V svojej zbesilosti pochytali rehoľníkov na čele s vtedajším gvardiánom P. Adalbertom Močarom, vyzliekli ich, bili, mučili a hanobili najpotupnejším spôsobom. Potom ich zatvorili na noc do komory. V tmavej noci sa im podarilo ujsť a skryť v blízkom lese. Len jeden z nich, brat Mikuláš Krmendy, veľmi nábožného a svätého života, zotrvávajúc na modlitbách nestihol ujsť a stal sa mučeníckou obeťou za všetkých. Po vyrabovaní kláštora poblúdení fanatici našli brata Mikuláša. Vyzlečeného v podobe kríža ho uviazali na skriňu a na chrbte mu za živa vyrezali kríž. Hlavu na temene roztĺkli a potom horiacimi fakľami pomaly pálili. Tak ho nemilosrdne a kruto umučili. Po tomto zverstve sa dali do zbíjania a rabovania kostola. Ničili oltáre, potupili obrazy a sochy, povypichujúc im oči, uši a niektoré posekali. Najväčšie z nich vyvliekli ku dverám kostola a kláštora, aby strážili vchod. Keď takto previedli svoje diabolské hanobenie a bohorúhavé dielo skazy, dvaja z nich zbadali, že na stene visí ešte nedotknutý obraz Matky Božej. Nuž rozhodli sa, že aj ten zhanobia. Keďže visel dosť vysoko, prvý z nich vystrelil naň z pušky, no zázračným zásahom sa guľka od obraz odrazila, zasiahla bohorúhača a na mieste ho zabila. Jeho bezbožný druh sa pokúsil dokončiť bezbožné dielo. Vystrelil na obraz a útekom sa chcel zachrániť, aby ho nestihol podobný osud. Len čo vybehol z kostola, padol na schodoch mŕtvy. Tak rýchlo Pán boh vykonal spravodlivý súd nad bezbožnými hanobiteľmi. Obraz oválnej podoby, maľovaný na plátne utrpel dve rany. Jednu na ľavom líci Matky Božej, druhú na čele. Ľud si veľmi obľúbil tento obraz pre časté vyslyšanie modlitieb a obdaroval ho striebornými srdcami a inými ozdobami zhotovenými zo striebra- historickými znakmi vyslyšania na zázračných a milostivých obrazoch v Cirkvi. (tie u nás ešte nie sú zreštaurované). Zvlášť nábožná šľachtičná Klára Kapová si uctievala obraz pre mnohé milosti získané na príhovor Matky Božej a dala ho skvostne zarámovať, zaskliť a premiestniť na oltár Najsvätejšej Trojice. Stalo sa to v roku 1754. Pred milostivým obrazom Matky Božej vždy horeli sviece a denne sa tam slúžila sv. omša. (historické fakty sú prevzaté z dokumentu „Pamätnica vydaná z príležitosti posviacky novopostavenej veže, jaskyne Matky Božej a reštaurovaného priečelia kostola v Nižnom Šebeši – 6.júna 1948) Vždy 22.dňa v mesiaci sa koná púť k Milostivému obrazu Matky Božej, pri ktorom sa slúži svätá omša.

Zdroje:

http://www.niznasebastova.sk/index.php/historia-niznej-sebastovej/60-historia-milostiveho-obrazu-matky-bozej-1644

http://presov-niznasebastova.fara.sk

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry