jún, 2019

Filter
30máj - 9júnCelý deňTuríčna novéna - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - Mariánska diecézna svätyňa
1júnCelý deňFatimská sobota – Metropolitná púť kňazov – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
1júnCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
1júnCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
1júnCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
2júnCelý deňDoľany - Púť k sv. Leonardovi
7jún - 9Celý deňSlávnosť zoslania Ducha svätého - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
8júnCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
8júnCelý deňPúť zdravotníkov - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
8jún - 10Celý deňTuričná púť - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
13júnCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
15júnCelý deňPÚŤ SVETOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY ČIECH A MORAVY – Turzovka – Hora Živčáková
15jún - 16Celý deňPúť k Najsvätejšej Trojici – Rajecká Lesná – Frivald
16júnCelý deňTrojičná púť - MARIANKA
20jún - 28Celý deňPúť k Božskému Srdcu Ježišovmu - Litava
21júnCelý deňPúť onkologických pacientov – Rajecká Lesná – Frivald
22júnCelý deňPúť z Bindtu do Závadky - Bindt
28júnCelý deňPúť na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Slávnostné vyhlásenie povýšenia na Baziliku Minor - Hronský Beňadik
28jún - 30Celý deňPúť na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Tesárske Mlyňany
29júnCelý deňPúť motorkárov - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
29júnCelý deňSv. Peter a Pavol – odpust baziliky – Púť rodín – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
29júnCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
29júnCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
29jún - 30Celý deňPúť rodín - hlavná púť - Višňové

PREŠOV – NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ

Patrocínium: Najsv. mena Ježiš a Mária, odpust: na sviatok Najsv. Srdca Ježišovho
Hlavná púť: bývala vždy 22. deň v každom mesiaci avšak v súčasnosti tradícia už nie je v takom rozsahu – sv. omša v kostole je, ale nie pri obraze
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Slánska 21, 08006 Prešov – Nižná Šebastová
Telefón: 051/3810045
webová stránka: www.presov-niznasebastova.fara.sk
e-mail:
funsebastova@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50
História milostivého obrazu Matky Božej (1644)(podľa kroniky pátrov františkánov v miestnom kláštore, zachovanej z čias zázraku) V historických záznamoch o tejto farnosti sa v archívoch o posviacke kostolnej veže z roku 1948 nachádza tento údaj:

Snaha o obnovu nás viedla pri oprave nášho kostola a to aj preto, lebo medzi jeho starobylými múrmi skrýva nevšedné skvosty. V našom kostole sa uctieva obraz Matky Božej s Ježiškom, na ktorom sa stala mimoriadna udalosť. Opisuje ju kronika Kláštora pátrov františkánov. V krutých náboženských a bratovražedných bojoch 22. júna 1644 vtrhlo protestanské vojsko povstalcov, najmä kalvínov, do Nižnej Šebastovej a prirodzene najprv do kláštora. V svojej zbesilosti pochytali rehoľníkov na čele s vtedajším gvardiánom P. Adalbertom Močarom, vyzliekli ich, bili, mučili a hanobili najpotupnejším spôsobom. Potom ich zatvorili na noc do komory. V tmavej noci sa im podarilo ujsť a skryť v blízkom lese. Len jeden z nich, brat Mikuláš Krmendy, veľmi nábožného a svätého života, zotrvávajúc na modlitbách nestihol ujsť a stal sa mučeníckou obeťou za všetkých. Po vyrabovaní kláštora poblúdení fanatici našli brata Mikuláša. Vyzlečeného v podobe kríža ho uviazali na skriňu a na chrbte mu za živa vyrezali kríž. Hlavu na temene roztĺkli a potom horiacimi fakľami pomaly pálili. Tak ho nemilosrdne a kruto umučili. Po tomto zverstve sa dali do zbíjania a rabovania kostola. Ničili oltáre, potupili obrazy a sochy, povypichujúc im oči, uši a niektoré posekali. Najväčšie z nich vyvliekli ku dverám kostola a kláštora, aby strážili vchod. Keď takto previedli svoje diabolské hanobenie a bohorúhavé dielo skazy, dvaja z nich zbadali, že na stene visí ešte nedotknutý obraz Matky Božej. Nuž rozhodli sa, že aj ten zhanobia. Keďže visel dosť vysoko, prvý z nich vystrelil naň z pušky, no zázračným zásahom sa guľka od obraz odrazila, zasiahla bohorúhača a na mieste ho zabila. Jeho bezbožný druh sa pokúsil dokončiť bezbožné dielo. Vystrelil na obraz a útekom sa chcel zachrániť, aby ho nestihol podobný osud. Len čo vybehol z kostola, padol na schodoch mŕtvy. Tak rýchlo Pán boh vykonal spravodlivý súd nad bezbožnými hanobiteľmi. Obraz oválnej podoby, maľovaný na plátne utrpel dve rany. Jednu na ľavom líci Matky Božej, druhú na čele. Ľud si veľmi obľúbil tento obraz pre časté vyslyšanie modlitieb a obdaroval ho striebornými srdcami a inými ozdobami zhotovenými zo striebra- historickými znakmi vyslyšania na zázračných a milostivých obrazoch v Cirkvi. (tie u nás ešte nie sú zreštaurované). Zvlášť nábožná šľachtičná Klára Kapová si uctievala obraz pre mnohé milosti získané na príhovor Matky Božej a dala ho skvostne zarámovať, zaskliť a premiestniť na oltár Najsvätejšej Trojice. Stalo sa to v roku 1754. Pred milostivým obrazom Matky Božej vždy horeli sviece a denne sa tam slúžila sv. omša. (historické fakty sú prevzaté z dokumentu „Pamätnica vydaná z príležitosti posviacky novopostavenej veže, jaskyne Matky Božej a reštaurovaného priečelia kostola v Nižnom Šebeši – 6.júna 1948) Vždy 22.dňa v mesiaci sa koná púť k Milostivému obrazu Matky Božej, pri ktorom sa slúži svätá omša.

Zdroje:

http://www.niznasebastova.sk/index.php/historia-niznej-sebastovej/60-historia-milostiveho-obrazu-matky-bozej-1644

http://presov-niznasebastova.fara.sk

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry