október, 2017

Filter
30sep - 1oktCelý deňCelodiecézna púť k milostivému obrazu Ružencovej Panny Márie - Obišovce, Diecézne sanktuárium
1oktCelý deňPúť nalomených sŕdc - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
1oktCelý deňKoinonia Ján Krstiteľ – modlitby za uzdravenie – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
7oktCelý deňFatimská sobota – Nitra – Kalvária
7oktCelý deňPúť ružencových bratstiev (11. ročník) - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
7oktCelý deň2. púť rómov - Smižany
7oktCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
7oktCelý deňFatimská sobota – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
7oktCelý deňFatimská sobota – Hora Zvir, Litmanová
7oktCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
8oktCelý deňMalá púť – Hora Zvir, Litmanová
8oktCelý deňJesenná púť – Turzovka – Hora Živčáková
13oktCelý deňMimoriadna púť - storočnica fatimských zjavení - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13okt - 15Celý deň75. púť radosti - Vysoká nad Uhom, Domček Anky Kolesárovej
14oktCelý deňPúť za kňazov - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
30okt - 1novCelý deňPúť k Ružencovej Panne Márii - Senohrad

VRANOV NAD TOPĽOU

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou – Juh, Námestie sv. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
Telefón: 057/4464370
webová stránka: www.rkcvtjuh.edupage.org
e-mail: rkc.vtjuh@post.sk

Prvá informácia o existencii farnosti vo Vranove nad Topľou sa viaže na rok 1314. Titul jej prvého miestneho kostola je spojený s menom Jána Krstiteľa, až neskôr sv. Štefana. Lenže vtedy farskému kostolu ešte neprináležal prívlastok pútnický. Nepatril ani pavlínskemu kostolu, keď ho roku 1672 prevzali do svojej správy od reformovaných evanjelikov. Stalo sa to až po roku 1708, keď bol do neho prenesený obraz slziacej Panny Márie. Od 8. septembra 1708 bol chrám premenovaný na Kostol Narodenia Panny Márie. Od toho dňa sa stal tento chrám vyhľadávaným mariánskym pútnickým chrámom. Od vtedy každoročne na tento sviatok 8. septembra tu prichádzali veriaci na bohatú odpustovú slávnosť. Dňa 19. júna 2008 (po 300 rokoch)  bol tento chrám povýšený na titul – bazilika minor, čo bolo slávnostne vyhlásené 6. septembra 2008.
Text bol prevzatý z webovej stránky Košickej arcidiecézy so súhlasom kompetentných. 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Dom Pútnika,Trnava
OZ Spojené ruky
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry