október, 2018

Filter
5oktCelý deňSpoločná púť charít - Zákamenné - Kostol sv. Jozefa
6oktCelý deňDiecézna fatimská sobota - Obišovce - Diecézne sanktuárium
6okt - 7Celý deňCelodiecézna púť k Ružencovej Panne Márii do Sankturária v Obišovciach
6oktCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
6oktCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
6oktCelý deňFatimská sobota s otcom biskupom Tomášom – Rajecká Lesná – Frivald
6oktCelý deňPúť členov ružencových spoločenstiev – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
6oktCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
6oktCelý deňCeloslovenská púť ružencových bratstiev - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
6oktCelý deňFatimská sobota – Hora Zvir, Litmanová
7oktCelý deňPúť nalomených sŕdc - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
7oktCelý deňJesenná púť – Turzovka – Hora Živčáková
13oktCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
19okt - 21Celý deň78. Púť radosti - Vysoká nad Uhom, Domček Anky Kolesárovej
20oktCelý deňPúť abstinentov - 5. ročník - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
27oktCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
30oktCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža

VRANOV NAD TOPĽOU

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou – Juh, Námestie sv. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
Telefón: 057/4464370
webová stránka: www.rkcvtjuh.edupage.org
e-mail: rkc.vtjuh@post.sk

Prvá informácia o existencii farnosti vo Vranove nad Topľou sa viaže na rok 1314. Titul jej prvého miestneho kostola je spojený s menom Jána Krstiteľa, až neskôr sv. Štefana. Lenže vtedy farskému kostolu ešte neprináležal prívlastok pútnický. Nepatril ani pavlínskemu kostolu, keď ho roku 1672 prevzali do svojej správy od reformovaných evanjelikov. Stalo sa to až po roku 1708, keď bol do neho prenesený obraz slziacej Panny Márie. Od 8. septembra 1708 bol chrám premenovaný na Kostol Narodenia Panny Márie. Od toho dňa sa stal tento chrám vyhľadávaným mariánskym pútnickým chrámom. Od vtedy každoročne na tento sviatok 8. septembra tu prichádzali veriaci na bohatú odpustovú slávnosť. Dňa 19. júna 2008 (po 300 rokoch)  bol tento chrám povýšený na titul – bazilika minor, čo bolo slávnostne vyhlásené 6. septembra 2008.
Text bol prevzatý z webovej stránky Košickej arcidiecézy so súhlasom kompetentných. 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry