december, 2019

Filter
6decCelý deňPúť k sv. Mikulášovi – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
7decCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
7decCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
7decCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
13decCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
28decCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
30decCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža

VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ – RUŽENCOVÁ ZÁHRADA

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímsko-katolícky farský úrad Prešov-Nižná Šebastová, Slánska 21, 08006 Prešov – Nižná Šebastová
Telefón: 051/381 0045
webová stránka:
www.ruzencovazahrada.sk
e
mail: funsebastova@gmail.com