október, 2020

Filter
3oktCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13oktCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
30oktCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
31oktCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice

VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ – RUŽENCOVÁ ZÁHRADA

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímsko-katolícky farský úrad Prešov-Nižná Šebastová, Slánska 21, 08006 Prešov – Nižná Šebastová
Telefón: 051/381 0045
webová stránka:
www.ruzencovazahrada.sk
e
mail: funsebastova@gmail.com