júl, 2018

Filter
4júl - 5Celý deňEparchiálna odpustová slávnosť - Tradičná púť na sviatok sv. Cyrila a Metoda - Sečovce

Pútnické miesta v Košickej eparchii:

Klokočov
Košice
Michalovce
Sečovce
Slovinky
Trebišov
Veľké Kapušany

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry