november, 2021

Filter

Žiadne púte

Klokočov

Najvýznamnejším gréckokatolíckym pútnickým miestom na Zemplíne a zároveň najväčším v Košickej eparchii je Klokočov. V 17. storočí bol Klokočov malou dedinkou so 150 obyvateľmi. V roku 1670 počas kuruckých vojen, sa miestni ukryli pred rabovaním do dreveného chrámu a keď sa vojaci priblížili, tvár Bohorodičky na ikonostase sa zatemnila a začala slziť. Vojaci na druhý deň kostol podpálili, no ikona zostala nepoškodená. Po týchto udalostiach ikona putovala z miesta na miesto (Prešov, Mukačev, Viedeň, Turecko) až sa napokon opäť vrátila do Klokočova. Ikona Bohorodičky v Chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Klokočove je druhou kópiou, ktorú v roku 1948 slávnostne korunoval biskup Dr. Vasiľ Hopko. Odpust sa tu slávi na sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky (15. augusta), kedy prichádzajú pútnici vzdať úctu Klokočovskej Panne Márii.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry