august, 2017

Filter
5augCelý deňFatimská sobota – Nitra – Kalvária
5augCelý deňFatimská sobota – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
5augCelý deňPúť Rádia LUMEN – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
6augCelý deňPúť ku cti Matky Božej - Rajčany - Mechovička
12augCelý deňVečer milosrdenstva – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
12aug - 15Celý deňPúť k Matke Božej - Nitra - Kalvária
15augCelý deňVýročná púť k sviatku Nanebovzatia Panny Márie - Nitra - Kalvária
19aug - 21Celý deňPúť na sviatok Panny Márie Kráľovnej – Nová Ves nad Žitavou, pútnický areál Studnička
26aug - 27Celý deňPúť ku cti Panny Márie Kráľovnej – Rybany
27augCelý deňPúť rodín – Pozba – Studnička, farnosť Beša
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Dom Pútnika,Trnava
OZ Spojené ruky
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry