máj, 2018

Filter
6májCelý deňPúť motorkárov (otvorenie sezóny) – Pozba – Studnička, farnosť Beša
26májCelý deňPúť ku Guadalupskej Panne Márii – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry