november, 2021

Filter

Žiadne púte

BÍŇA

Patrocínium: Panna Mária Lurdská
Hlavná púť: Svätodušný pondelok, na sviatok Nanebovzatia P. Márie (15. august), sviatok mena P. Márie (8. september)
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, 943 56 Bíňa 108
Telefón: 036/759 91 22
e-mail: benyiplebania@parkany.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Obec Bíňa (maďarsky Bény) na pravom brehu Hrona asi 20 km severne od Štúrova. Svätá studňa, ktorá sa nachádza v chotári obce Bíňa, je jedným z najvýznamnejších pútnických miest užšieho okolia. Stojí na okraji v Bíni, stále a dodnes k nej chodia procesie veriacich. „Na dolnom Pohroní to je vlastne jediné pútnické miesto, ktoré sa nachádza v údolí vonkajšieho prstenca toho takzvaného avarského valu,“ hovorí bíňsky farár Ondrej Nagy.

 

V polovici 19.st. stála v blízkosti prameňa drevená kaplnka, ktorú po tom, ako v roku 1925 zhorela, nahradila tehlová Kaplnka P. Márie Lurdskej. Postavená bola v rokoch 1927 – 1928.

Podľa tradície Svätú studňu objavil zapichnutím svojho meča do zeme ešte kráľ sv. Ladislav, keď unikal pred prenasledovateľmi. Prosil P. Máriu o pomoc, a keď meč vytiahol, začal na tom mieste vyvierať prameň. Neskôr sa v blízkosti studničky opakovane zjavila P. Mária. Istý boháč chcel studničku viackrát upchať, ale uhynuli mu zvieratá a prameň znovu vyvrel. Podľa inej legendy mal byť práve v bezpečí obrovských valov pasovaný svätý Štefan za rytiera. „Budúci uhorský kráľ údajne práve odtiaľto vychádzal do boja proti Kopáňovi pri sporoch o trón,“ hovorí pán farár Nagy.

Pri bínskej Studničke sa konali a dodnes konajú púte na turíčný pondelok, 15. augusta a 8. septembra. Ich dlhodobú tradíciu prerušilo len obdobie komunistického režimu, ale koncom 80tych rokov sa púte znovu obnovili. Púť na sviatok Nanebovzatia P. Márie je súčasne spojená aj s dožinkami. Vtedy účastníci procesie oblečení v krojoch nesú žatevný veniec a nový chlieb, ktorý požehnáva pán farár.

 

Okrem pútnického miesta Bíňa má aj nádherný dvojvežový farský Kostol Nanebovzatia P. Márie. Pôvodne to bol románsky kostol postavený spolu s kláštorom, ktoré boli majetkom rádu premonštrátov až do napadnutia Turkami. V roku 1683 bol kostol zničený a v roku 1722 barokovo upravený. Neďaleko neho stojí Rotunda Dvanástich apoštolov. Je to pôvodne románska stavba s nástennými maľbami zo začiatku 12.st. V roku 1755 bola upravená v barokovom slohu.

 

Kostol tvorí výraznú dominantu, naviac stojí neďaleko hlavnej cesty. Oplotený areál je prístupný. Návštevu kostola i rotundy je potrebné dohodnúť vopred s p. farárom.

 

Kostol Panny Márie v Bíni je považovaný za jeden z najkrajších neskororománskych kostolov na Slovensku. Postavený bol v roku 1217. Spolu so zaniknutým kláštorom premonštrátov ho založil comes Amadeus, známy aj ako Omodej, z rodu Hunt, spolu s rehoľníkmi z Veľkého Varadína. Ako hovorí farár Ondrej Nagy, traduje sa, že ho Omodej dal postaviť na znak vďaky za to, že sa uhorský kráľ vrátil z križiackej výpravy.

Podľa bíňanského farára sa kostolu aj kláštoru darilo až do prelomu 16. a 17. storočia. Počas tureckých vojen však boli obe stavby ťažko poškodené Turkami a v roku 1683 aj plieniacimi poľskými vojskami. „Najviac utrpel kláštor, no kostol bol v 18. storočí opravený. Renovovaný bol dvakrát aj v 19. storočí. V roku 1867 a neskôr v rokoch 1896 až 1898. Počas druhej svetovej vojny Nemci zničili vstupnú časť chrámu a Rusi zasa prestrelili svätyňu. K ďalšej renovácii kostola potom došlo v rokoch 1951 až 1955,“ vysvetlil Nagy.

 

Ako posledná sa dočkala renovácie socha Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tú ešte koncom 19. storočia dali z priečelia kostola dole. Neskôr bola zničená a rozbitá na štyri kusy. Veriaci sa ju však snažili zachrániť a jej fragmenty zakopali na presne určenom mieste. „Socha bola vykopaná a začiatkom minulého desaťročia aj opravená. Dnes je opäť na svojom mieste, medzi dvoma vežami kostola,“ dodal Nagy.

 

Rotunda v Bíni tvorí spolu s neďalekým kostolom unikátny súbor neskororománskych pamiatok. Zasvätená je dvanástim apoštolom a stojí západne od kostola, v jeho areáli. Centrálna stavba s kruhovým pôdorysom bola postavená pravdepodobne v polovici 13. storočia v románskom slohu. Podľa bínskeho farára Ondreja Nagya mohlo ísť o prvý kostol postavený v tejto obci. „Rotunda bola v 17. storočí ťažko poškodená poľskými vojskami v období bojov proti Turkom. Dlho stála bez strechy. Opravili ju až po roku 1755, keď bola barokovo obnovená,“ vysvetlil Nagy.

Opravená rotunda tak v 18. storočí dostala barokovú strechu, barokové okná a výzdobu. „Až na konci vojny, po nejakých otrasoch, spadla časť omietky, objavili sa starobylé fresky a zistilo sa, že nejde o barokovú, ale o vzácnu románsku stavbu. Zamurovali sa barokové okná a obnovili sa tie románske. Potom bola 50-ročná pauza. Až v roku 2006 tu prebiehali výskumy a teraz už aj obnova rotundy, počas ktorej sa čo najviac dáva do pôvodnej románskej podoby,“ hovorí Nagy.

Neďaleký románsky kostol i rotunda sú už dnes sprístupnené verejnosti. V jej interiéri sa nachádza vstavaná elipsovitá apsida a po obvode 12 ník pre 12 apoštolov. V apside sa nachádzajú tri románske okná a víťazný oblúk s pravouhlým nasadením. Na stenách sú reštaurované zvyšky románskych fresiek z 13. storočia.

 

zdroj:

Alena Piatrová, Inštitút kresťanskej kultúry v roku 2000, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity: Pútnické miesta Slovenska

http://www.teraz.sk/regiony/bina-obec-legendy-historia-pamiatky/49340-clanok.html

http://www.apsida.sk/c/3414/bina

http://www.apsida.sk/c/1857/bina-rotunda

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry