november, 2021

Filter

Žiadne púte

DOLNÝ OHAJ

Patrocínium: Bl. sr. Zdenka Schelingová
Hlavná púť: prvá augustová nedeľa
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, 941 43 Dolný Ohaj 138
Telefón: 035/658 21 22
e-mail: dolny.ohaj@nrb.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Pútnickým miestom v Dolnom Ohaji je kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky SchelingovejKaplnka blahoslavenej sestry Zdenky je ojedinelá. Na Dolnom Ohaji sestra Zdenka nepôsobila a predsa si ju tu uctievajú. Prečo je to tak?

Za mladou históriou pútnického miesta stojí miestny p. farár Pavel Flajžík. V roku 2002 sa rozhodol, že postaví v obci kaplnku sestre Zdenke, o ktorej sa už v tom čase hovorilo, že bude s veľkou pravdepodobnosťou vyhlásená za blahoslavenú. A tak dňa 9. júla 2003 požehnal miesto výstavby kaplnky.

Kňaz Pavel Flajžík bol nielen autorom projektu, ale výstavbu kaplnky dokonca sám financoval. Iniciatívou jedného kňaza a veriacich tak vzniklo pútnické miesto s relikviami bl. sr. Zdenky.

Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza 34 miest, kde sú relikvie sestry Zdenky. Jedným z nich je aj kaplnka v Dolnom Ohaji.

 

Zdroje:

http://www.zitava.sk/kostoly-klastory-a-krize

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry