september, 2021

Filter

Žiadne púte

DRAŽOVCE – KOSTOLÍK SV. MICHALA ARCHANJELA

Patrocínium: sv. Michala Archanjela
Hlavná púť: na sviatok sv. Michala Archanjela (29. september), ale záleží na počasí
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad Nitra – Dražovce, Ščasného 26, 949 01 Nitra
Telefón: 037/656 21 09
e-mail:
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Na základe historických skúmaní môžeme predpokladať, že kostolíky, kaplnky  zasvätené sv. Michalovi Archanjelovi vznikali na mieste pôvodných pohanských kultov. Sv. Michal Archanjel, ako významný patrón a ochranca proti zlu poskytoval potom kresťanským veriacim v týchto miestach osobitnú ochranu.

Prvý kostolík v areáli hradiska osídleného už v praveku postavili najneskôr okolo polovice 11. storočia Odborníci nevylučujú ani ešte starší pôvod stavby.

Prvotná stavba bola zničená a zachovali sa iba jej základy. Na nich bol v ďalšej fáze v priebehu 12. storočia postavený nový kostol, opäť prevažne z kameňa s malou prímesou tehál. Oproti staršej stavbe mal už dnešnú apsidu polkruhového tvaru a južný múr lode bol posunutý o 10 – 15 cm južnejšie.  Nárožia tejto stavby spevnili mohutnými kamennými blokmi pochádzajúcimi z inej staršej stavby, zrejme z areálu nitrianskeho hradu.

Táto stavba bola opäť po nejakom čase značne poškodená a následne obnovená približne do podoby, v akej ju poznáme dnes. Zo staršej etapy sa zachovali obvodové múry do výšky 3 až 3,5 metra po celom obvode, vrátane apsidy. Chýbajúce časti boli doplnené už za použitia tehál – ide o hornú časť múrov lode s troma oknami, nadstavbu múrov apsidy a jej klenbu – konchu. Ozdobný prvok v podobe strieškového vlysu na apside i použitie tehlového muriva by mohli súvisieť so stavebnou dielňou pri benediktínskom kláštore v Diakovciach, čo naznačuje datovanie tejto obnovy niekedy do obdobia druhej štvrtiny 13. storočia.

Kostolík priebehu v 12. alebo 13. storočia prešiel pod správu zoborského kláštora benediktínov, s čím pravdepodobne súvisí prístavba k južnej stene lode, ktorá mohla slúžiť ako pustovňa. Dvojpriestorová prístavba zakryla pôvodné okná a preto boli vyrazené nové (jedno alebo dve), vyššie položené. Jedno, dnes zamurované, je v interiéri viditeľné naľavo nad vchodom. Prístavba zanikla niekedy v 15. storočia. Pôvodné okná boli potom opäť obnovené.

Do 13. storočia sú datované aj ďalšie významné stavebné úpravy. Išlo o vybudovanie tehlovej empory na zadnej strane lode a následne aj veže, nadväzujúcej na stredné pole empory (cca v polovici 13. storočia). Kvôli vybudovaniu empory bol južný vstup posunutý o 20 cm západným smerom.

Väčšími úpravami prešla stavba aj koncom 18. storočia (1780), kedy nadstavali obvodové múry lode, rozšírili vstupný otvor, upravili emporu a okná na veži a vymenili vnútorné vybavenie, vrátane oltára. V roku 1803 bol postavený priamo v dedine nový kostol, čím kostolík sv. Michala prestal plniť svoju pôvodnú úlohu a sv. omše sa v ňom slúžili len na sviatok patróna.

Menšie práce sa robili aj v 19. a 20. storočí. Celkovo odborníci identifikovali desať stavebných fáz kostolíka, pričom šesť z nich ešte v románskom období (do cca polovice 13. storočia).
Osud kostolíka bol ohrozený, keď sa začala za vlády komunistov stavať železničná trať a kameň ťažil z kopca, na ktorom stál. Ťažbe mal padnúť za obeť aj kostolík, zabrániť tomu mali až protesty miestnych obyvateľov.

V rokoch 1989 až 1997 sa tu uskutočnili štyri archeologické a umeleckohistorické prieskumy, na ktoré nadviazala pamiatková obnova. V roku 2008 nahradili staré drevené lavice modernými stoličkami.

 Zaujímavosti
– Asi najmalebnejšie zasadenie kostolíka do krajiny na Slovensku. Dominuje svojmu okoliu stojaci na temene výbežku Tribečského pohoria na okraji strmého zrázu, ktorý sčasti vznikol ťažbou kameňa.

– Stavba stojí v areáli sčasti zničeného slovanského opevneného hradiska, ktoré zrejme vzniklo ešte v časoch veľkej Moravy.

V okolí kostolíka odkryli celkovo 392 hrobov z 11. až 17. storočia. Prípadné staršie hroby mohli byť zničené ešte v priebehu stredoveku opakovaným pochovávaním.

Kostolík bol znázornený na viacerých poštových známkach, natáčali sa tu aj niektoré slovenské filmy a klipy. Stavba je v pomerne dobrom stave. Obnova kostola však nebola vykonaná v celkom vyhovujúcej kvalite. V dôsledku svojej polohy mimo obce býva aj terčom útokov vandalov. Do vnútra sa dá dostať po predchádzajúcom dohovore s pánom farárom na uvedenom tel.čísle.

Ku kostolíku sa viaže aj legenda, ktorá sa rozprávala medzi ľuďmi z Dražoviec. Vraj v jeden deň, keď kostolník upratoval kostol, zrazu ho osvetlila veľká žiara. Keď sa pozrel na miesto oltára, uvidel tam Pannu Máriu, držiacu dieťatko. Tieto zjavenia sa stále opakovali a dedinčania si to nevedeli vysvetliť. Až raz jeden pastier, ktorý v okolí kostola pásol svoje stádo, začul zvláštnu hudbu vychádzať z kostolíka. Keď k nemu dobehol a nazrel dovnútra, uvidel tam postavu Panny Márie ako smutne ukazuje na ošarpané steny s opadanou omietkou a polorozpadnutú strechu. Dedinčania si v tom zhrozene uvedomili, že kostolík nechali schátrať. Okamžite začali s opravami a od zrekonštruovania sa oň pravidelne starajú.

 zdroj: http://www.apsida.sk/c/7/drazovce

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry