november, 2021

Filter

Žiadne púte

DVORY NAD ŽITAVOU

Patrocínium: Povýšenie sv. Kríža
Hlavná púť: nedeľa pred sviatkom Povýšenia sv. Kríža (14. september)
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Hlavné nám. 10, Dvory nad Žitavou
Telefón: 035/64 843 38
e-mail: dvory@nrb.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Západne od obce, na malej vyvýšenine, stála už vo včasnom stredoveku kaplnka zasvätená sv. Martinovi. Kalváriu v Dvoroch nad Žitavou posvätil 16. septembra 1860 ostrihomský arcibiskup J. Scitovský. Novopostavená kalvária bola na tú dobu veľkolepým projektom. Počas piatich rokov výstavby kalvárie vysadili v areáli takmer 7000 stromov a vybudovali 14 zastavení.

V strede stromovej aleje, kde bol plánovaný kalvársky kostol, umiestnili v roku 1859 kamennú sochu Immacualaty, dátovanú v nápise rokom 1844. Nachádza sa tu aj kaplnka sv. Martina, ktorá bola postavená v roku 1860, pravdepodobne na starších základoch pôvodnej stredovekej kaplnky. Ďalším objektom v areáli je zvonica. Púte sa tu pôvodne konali na sviatok Nájdenia sv. Kríža. V súčasnosti sa krížové cesty tu konajú v pôstnom období na Veľký piatok. Na sviatok Povýšenia sv. Kríža sa tu koná sv. omša

zdroj: http://www.zitava.sk/historia-pozitavia/kalvarie-akrizove-cesty-na-pozitavi

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry