august, 2019

Filter
1aug - 15Celý deň29. pešia púť z Vranova nad Topľou do Čenstochovej
3augCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
3augCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
3augCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
3aug - 4Celý deňHlavná púť na hore Zvir - Litmanová
3augCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
3aug - 4Celý deňDiecézna púť k úcte Panny Márie Snežnej - Úhorná
3augCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
4augCelý deň27. púť rómov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
9aug - 15Celý deňPúť pod Znievom 2019 - Kláštor pod Znievom
10aug - 16Celý deňIV. PEŠIA PÚŤ z Michaloviec do Svätyne Božieho milosrdenstva na Spiši
10aug - 11Celý deň7.ročník púte k sv. Filoméne - Spišské Podhradie
11aug - 18Celý deňPúť ku cti Nanebovzatej Panny Márie - Oščadnica
12aug - 27Celý deňPešia púť do Čenstochovej z Trnavy
13augCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
14aug - 18Celý deňPúťová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - Trstín - Hájiček
15aug - 18Celý deňBobrovská púť Nanebovzatia Panny Márie - Bobrov
15aug - 18Celý deňPúť k Matke Božej na Nitrianskej Kalvárii
17aug - 18Celý deňPúť k Nanebovzatej Panne Márii - Červený Kameň
17aug - 18Celý deňPúť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie - Svätý Jur
17aug - 18Celý deňArchieparchiálna odpustová slávnosť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
17aug - 18Celý deňPúť k Panne Márii Nanebovzatej - Domaniža
18augCelý deňPúť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie - Slovenský Grob
18augCelý deňObnovenie tradičnej Zámskej púte na zámok po 20 rokoch - Zámok Hlohovec
18augCelý deňPúť mužov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
21aug - 24Celý deň1. československé putovanie - Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika, Skalka pri Trenčíne
24aug - 26Celý deňPúť na sviatok Panny Márie Kráľovnej – Nová Ves nad Žitavou, pútnický areál Studnička
24augCelý deňDeň sv. Huberta – Rajecká Lesná – Frivald
24augCelý deňPúť k relikviám bl. Dominika Trčku
24augCelý deňPúť na Trojmedzí
25augCelý deňPúť nádeje - Obišovce
25augCelý deňPúť rodín – Pozba – Studnička, farnosť Beša
28augCelý deňMalá púť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
30augCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
30aug - 1sepCelý deňAngelus Púť hľadajúcich 2019 - Badín
31augCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice

LEHOTA

Patrocínium: kaplnka: Preblahoslavená P. Mária (farský kostol má patrocínium sv. Anny)
Hlavné púte:
30. apríl a tiež prvá nedeľa po sviatku sv. Anny (26. júl)
Kontakt: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Lehota, Hlavná 838, 951 36 Lehota
telefón: 037 / 655 30 33
webová stránka: www.lehota.sk/fara
e-mail:
lehota@nrb.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

História: opis zjavenia Panny Márie.

Jozef Dobrovoľný sa narodil 3.septembra 1852 v Rakoviciach. Rodičia mu skoro zomreli a on ako sirota sa túlal po Slovenku. Božím riadením sa dostal do Lehoty, kde ho obyvatelia, zväčša roľníci, vzali do služby ako obecného pastiera. Lehota bola vtedy malá dedina s malým kostolom. Bolo to asi medzi 16. a 19. rokom jeho veku, keď sa mu zjavila Panna Mária na vŕšku nad dedinou, kde pásaval stádo oviec na bohatej pastvine. Žiadala od neho, aby tam privádzal púte, že tam chce byť uctievaná. Po prvý krát sa mu zjavila na tom mieste, kde je teraz studnička. Druhý raz sa mu zjavila v kostole na oltári, ako ju možno vidieť – socha hore.

Jozef bol chlapec neučený a nevzdelaný a na zjavenie zabudol. Pri pasení stáda mal dlhý čas a tak niektorí ľudia mu pomohli naučiť sa vyrábať kefy – kartáče. Materiálu bolo dosť a Jozefa práca bavila. Zdokonalil sa v tomto remesle, zanechal pastierstvo, oženil sa v Piešťanoch a prenajal si dom, kde začal robiť svoje remeslo. Mal veľký úspech, lebo pracoval spoľahlivo. Čoskoro chodili k nemu ľudia až zďaleka, kupovať jeho výrobky. Mal jedno dieťa, ktoré zomrelo a čoskoro zomrela i manželka. Oženil sa po druhýkrát, ale o niekoľko rokov, zomrela mu i táto žena. Zostal sám bez detí.

Medzitým si kúpil veľký dom so záhradou v Piešťanoch neďaleko kostola, kde si zriadil i veľkú dielňu. Mal dvanásť tovarišov. Na jeho dome bola donedávna tabuľa s nápisom: Jozef Dobrovoľný, kefár a štetkár. Oženil sa i po tretíkrát. Táto jeho manželka pochádzala z Mojmíroviec pri Nitre. Svadba bola 14. januára 1920 v Piešťanoch. Vtedy prišiel k nemu za tovariša synovec jeho manželky, syn jej sestry, ktorého si potom adoptoval za syna a prepísal na neho celý dom, majetok i s dielňou. Ešte predtým za života druhej manželky, adoptoval si študenta, bohoslovca, ktorý nemal rodičov. Bol to neskôr známy misionár zo Spoločnosti Božieho Slova, verbista /SVD/: p. Albert Florián, narodený v roku 1880 v obci Hať, v diecéze Olomouc, vysvätený za kňaza bol v roku 1907. P. Florián bol misionárom v Afrike /Togo/ a prišiel na Slovensko, aby tu robil ľudové misie a pomáhal zbierkami na výstavbu veľkého misijného domu v Nitre na Kalvárii. Vtedy prišli verbisti na Slovensko. Povolal ich najdôst. pán biskup Dr. Karol Kmeťko a prvý dom mali v Maduniciach, ktorý im uvoľnil miestny dekan Michal Bubnič, neskorší biskup. Dočasne bývalí verbisti v Močenku, v letnom sídle pána biskupa Kmeťku, kým nepostavili misijný dom na Kalvárii. P. Florián potom odišiel do Severnej Ameriky (Kanada), kde pôsobil medzi Slovákmi do 20. marca 1950, kedy zomrel.

Jozefa Dobrovoľného stihol ďalší kríž. Ťažko ochorel. Lekári mu nevedeli pomôcť, hoci mal čím platiť. Manželka bola presvedčená, že už zomrie. Vtedy sa Jozef obrátil o pomoc k Panne Márii. Zjavila sa mu vo sne a povedala, že vyzdravie, ak urobí to, o čo ho prosila už pred rokmi a žiadala: aby sa napil vody z prameňa na tom mieste, kde sa mu zjavila po prvý raz a aby tam dal postaviť kaplnku a organizoval púte na toto miesto. On tak urobil. Dal si priniesť vodu, napil sa a bolo mu lepšie. Vstal a dal napísať žiadosť ostrihomskému arcibiskupovi, kde opísal celú udalosť, aby povolil púte do Lehoty. Potom letákmi oznámil, že dňa 30. apríla sa mu zjavila P. Mária na vršku pri Lehote a praje si, aby sa jej tam prejavovala úcta púťami, procesiami. Odvtedy každoročne prichádzali púte z Piešťan 29. apríla a vracali sa späť 1.mája.

Jozef Dobrovoľný bol strednej postavy, bledých vlasov, neholil sa a bol veľmi zbožný. Do výklenku svojho domu dal zhotoviť sochu P. Márie, ako sa mu zjavila a doteraz tam ešte je. Keď Jozef pre slabosť nevládal viesť púte, prevzal vedenie Jozef Lehuta z Piešťan, ktorý sa stal na podnet dekana Šindelára vodcom púte. Jozef Dobrovoľný zomrel v roku l928 na sviatok Narodenia P. Márie 8. septembra. Na pohreb prišiel aj p. Albert Florián. Manželka Dobrovoľného žila ešte dlho a pravidelne chodievala na púť do Lehoty. Jeho adoptívny syn Jozef bol zvonárom v Piešťanoch vyše 30 rokov. Podľa výpovede historika P. Tkáča adoptívny syn Jozefa Dobrovoľného bol Michal Nadnagy z Mojmíroviec.

 

zdroj: http://www.lehota.sk/fara/pute.htm

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry