september, 2020

Filter
5sepCelý deňFatimská sobota - Púť rádia Lumen - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
13sepCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
26sepCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
30sepCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža

NOVÁ VES NAD ŽITAVOU – STUDNIČKA

Patrocínium: Panna Mária Kráľovná
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Nová Ves nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou 22, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Telefón: 037/7884302
webová stránka: www.novavesnadzitavou.fara.sk
e-mail: nova.ves@nrb.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Studnička je pútnicky areál v obci Nová Ves nad Žitavou zasvätený úcte Panny Márii Kráľovnej.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry