november, 2021

Filter

Žiadne púte

POZBA

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Beša, 935 36 Beša 100
Telefón: 036/63 851 37
webová stránka:  http://studnickapozba.sk/
e-mail: besa@nrb.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Pútnické miesto, ktoré sa nachádza v chotári obce Pozba sa volá Svätá studnička / Szentkút /, kde sa podľa legendy zjavila Panna Mária. Ľudia si to miesto veľmi ctia. Údajne už v roku 1470 tu boli postavené prvé kaplnky. Dnešné stavby boli postavené na začiatku 20 storočia. Kaplnka nad zázračným prameňom bola postavená v roku 1926 z milodarov pútnikov za pôsobenia dekana Józsefa Harisa v neogotickom slohu. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom, štítovým hlavným priečelím a so vstavanou vežičkou. Fasády členia výrazne neogotické lomené okná v šambránach. Loď je zaklenutá lunetovou klenbou. V interiéri je neogotický oltár z čias stavby kaplnky, na ktorom chýbajú sochy a tabuľky vďakyvzdania. Oproti stojí druhá kaplnka postavená v roku 1914. Je to menšia stavba s rovným uzáverom, mierne rozšírenou loďou a do hlavnej fasády čiastočne vstavanou vežou. Jednoduché fasády členia okná s polkruhovým zakončením. V interiéri zaklenutom korýtkovou klenbou je neogotický oltár so sochami Ježišovho Božského Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrnenej Panny Márie, socha sv. Františka a drevený procesiový kríž.
Kalvária na svahu nad studničkou má 15 obrazov zastavení Krížovej cesty rozvešané po stromoch. Pri kaplnkách sa nachádza Lurdská jaskyňa, v ktorej v drevenom domčeku je osadená socha Lurdskej Panny Márie.
Vedľa stojí Božia muka osadená na vysokom pilieri, na ktorého vo výklenku je obraz Najsvätejšej Trojice. Kamenný kríž s liatinovým korpusom je osadený na štvorcovom podstavci. Okolo je kovaná ohrada.
Na križovatke pred pútnickým miestom (na Bardoňovo, Dedinka a Pozbu) je na agáte zavesený Máriin domček, v ktorom je reliéf Madony, bol osadený po roku 1960.
V období jún – september sa tu konajú bohoslužby, pravidelne v každú nedeľu. pravidelná púť: májové nedele
Zdroje: http://www.obecpozba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=54&lang=sk
http://www.obecpozba.szm.com/107.htm
http://www.zitava.sk/kostoly-klastory-a-krize

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry