november, 2021

Filter

Žiadne púte

RYBANY

Patrocínium: Nepoškvrnené Počatie P. Márie
Hlavná púť: víkend pri sviatku P. Márie Kráľovnej (22. august)
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Rybany, 956 36 Rybany 313
Telefón: 038/76 921 44
e-mail: rybany@nrb.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Púte k P. Márii Kráľovnej sa začali   v roku 1998. Pôvodný farský kostol, ktorý bol zasvätený Všetkým svätým, vyhorel a po jeho obnove a rozšírení dostal farský kostol nové patrocínium – bol zasvätený Nepoškvrnenému Počatiu P. Márie. Vtedy (8. december) bývajú v kostole hody, avšak z úcty k P. Márii sa rozbehli aj augustové púte, ktoré sú venované P. Márii Kráľovnej (22. august) 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry