október, 2019

Filter
5oktCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
5oktCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
5oktCelý deňFatimská sobota – Púť ružencových spoločenstiev – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
5oktCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
5oktCelý deňPúť ružencových bratstiev - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
5oktCelý deňDiecézna fatimská sobota - Obišovce - Diecézne sanktuárium
5oktCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
5okt - 6Celý deňArcidiecézna púť k Panne Márii Ružencovej - Obišovce - Diecézne sanktuárium
5oktCelý deňPúť ružencových bratstiev - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
6oktCelý deňPúť nalomených sŕdc - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
6oktCelý deňOdpustová slávnosť sv. Faustíny Kowalskej - Smižany
6oktCelý deňJesenná púť – Turzovka – Hora Živčáková
6oktCelý deňPúť motorkárov (ukončenie motorkárskej sezóny) – Pozba – Studnička, farnosť Beša
6oktCelý deňPúť nalomených sŕdc - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
13oktCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
18okt - 20Celý deň82. Púť radosti - Vysoká nad Uhom, Domček Anky Kolesárovej
26oktCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
26oktCelý deňPúť za kňazov - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
30oktCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža

TESÁRSKE MLYŇANY

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Tesárske Mlyňany, Štefana Moysesa č.334, 951 76 Tesárske Mlyňany
Telefón: 037/633 42 36
webová stránka: www.tesarskemlynany.fara.sk
e-mail: tesarske.mlynany@nrb.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Púť k Božskému Srdcu Ježišovmu
Jedným z veľkých obnoviteľov farnosti bol Ján Novotný. Pôsobil v našej farnosti 23 rokov. Prispel najmä k duchovnej obnove tunajšej farnosti.
V roku 1908 sa ako delegát za Ostrihomskú arcidiecézu – vikariát Trnava zúčastnil na kongrese o úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu v Ríme. Pri tejto príležitosti si vyžiadal povolenie na verejnú úctu Božského Srdca pre Trnavu a pre svoju farnosť v Tesároch.
Ako ctiteľ Božského Srdca a šíriteľ úcty k nemu 10. januára 1909 založil Oltárny spolok, ktorý v priebehu roka už mal 1145 členov. Pričom Tesáre a Mlyňany v roku 1910 mali 1430 obyvateľov.
V roku 1909 Ján Novotný zakúpil do farského kostola oltár Božského Srdca a prenosnú sochu Panny Márie. V tom istom roku zorganizoval slávnosť s eucharistickým sprievodom. Bola to prvá oficiálna púť k Božskému Srdcu Ježišovmu na Slovensku.
Od roku 1909 sa púte k Božskému Srdcu tradične konajú po tesársko-mlynianskych uliciach. Za niekoľko rokov sa povesť tejto slávnosti rozšírila natoľko, že do Tesárskych Mlynian prichádzali pútnici v sprievodoch z okolia. K popularite procesie prispeli aj nástroje umučenia, ktoré kostolu venovala istá vdova. Tieto nástroje umučenia sa niesli v sprievode.
Tradícia pútí k Božskému Srdcu Ježišovmu v Tesárskych Mlyňanoch aj napriek obmedzovaniu a prekážkam sa udržala aj po nástupe komunizmu.
Nová kaplnka Božského Srdca Ježišovho bola postavená a vysvätená v roku 1994 biskupom Mons. Vladimírom Filom.
V roku 2009 sme si pripomenuli vzácnych 100 rokov putovania k BSJ. Sviatočné dni boli vyvrcholením ročnej duchovnej obnovy. V predvečer slávnosti celebrovali svätú omšu kňazi, rodáci: Mons. Ernest Ludva, vdp. Jozef Šebo SDB a Mgr. Dušan Berta, dekan. Po svätej omši nasledovala procesia po tesársko-mlynianskych uliciach. Vyvrcholením osláv bola nedeľná svätá omša, ktorú celebroval J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Na pamiatku výročia zasadil otec biskup „Viliamovu lipu“.
http://tesarskemlynany.fara.sk//put.html

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry