november, 2021

Filter

Žiadne púte

VRÁBLE

Patrocínium: Preblahoslavená P. Mária
Hlavná púť: nedeľa po sviatku Najsv. Srdca Ježišovho
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Vráble, Hlavná1/2, 952 01 Vráble
Telefón: 037/783 20 88
e-mail: farnost.vrable@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Medzi významné kultúrno-historické pamiatky mesta Vráble patrí rímsko-katolícky kostol Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý bol postavený v rokoch 1898-1901 v neorománskom štýle. Jeho výstavbu inicioval a finančne podporoval ostrihomský arcibiskup František Klaudius Vasari, autorom figurálnych nástenných malieb je nitriansky umelec Edmund Massáni. Obrazy na hlavnom a bočných oltároch maľoval Ján Vasari, brat ostrihomského arcibiskupa.
Budova má pôdorys tvaru kríža. V rokoch 1993 a 1994 za spravovania farnosti Mons. Imrichom Polákom sa uskutočnila kompletná obnova interiéru a exteriéru kostola. Pred kostolom, pri vstupe, sa nachádzajú dve sochy v nadživotnej veľkosti sv. Pavla a sv. Petra, ktoré boli súčasťou kalvárie, ktorá sa dnes nachádza neďaleko kostola. Predchádzajúci kostol bol zasvätený sv. Vojtechovi. Kostol s farou sa spomína vo Vrábľoch už v roku 1359.
Prístup ku kostolu:
Kostol Preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábľoch sa nachádza na námestí, pri Hlavnej a Kostolnej ulici.
 Zdroje:
http://www.vrable.sk/kontakty.phtml?id3=13064
http://www.zitava.sk/kostoly-klastory-a-krize/kostol-vo-vrab%C4%BEoch#start 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry