august, 2017

Filter
5augCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
5augCelý deňFatimská sobota – začiatok Hlavnej púte – Hora Zvir, Litmanová
6augCelý deňHlavná púť - výročie zjavení, Premenenie Pána – Hora Zvir, Litmanová
6augCelý deňPúť rómov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
18augCelý deňPúť mladých – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
19aug - 20Celý deňArchieparchiálna púť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
20augCelý deňPúť mužov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
24aug - 27Celý deňPešia púť z Košíc do Levoče po Svätojakubskej ceste
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Dom Pútnika,Trnava
OZ Spojené ruky
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry