január, 2021

Filter

Žiadne púte

GALAMBA

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Telefón:
e-mail:
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kaplnka a pustovňa pri obci Čakanovce na juhu okresu Lučenec je nové pútnické miesto, ktorého história siaha do roku 2005. Za otca pôvodnej myšlienky možno považovať miestneho obyvateľa Vojtecha Feketeho, ktorý v tom roku požiadal bratov františkánov, pôsobiacich vo Fiľakove, o zorganizovanie sv. omše v prírode neďaleko osady pri drevenom detvianskom kríži – v minulosti sa totiž mnoho obyvateľov prisťahovalo do tohto kraja z Podpoľania. Dejiny pútnické miesto pokračovali, keď nadšenci v roku 2007 ako prvý postavili pri kríži jednoduchý drevený prístrešok so slamenou strechou, ktorý trochu pripomína betlehem a na tento účel cez Vianoce dodnes slúži.kaplnka a pustovňa pri obci Čakanovce na juhu okresu Lučenec je nové pútnické miesto, ktorého história siaha do roku 2005. Za otca pôvodnej myšlienky možno považovať miestneho obyvateľa Vojtecha Feketeho, ktorý v tom roku požiadal bratov františkánov, pôsobiacich vo Fiľakove, o zorganizovanie sv. omše v prírode neďaleko osady pri drevenom detvianskom kríži – v minulosti sa totiž mnoho obyvateľov prisťahovalo do tohto kraja z Podpoľania. Dejiny pútnické miesto pokračovali, keď nadšenci v roku 2007 ako prvý postavili pri kríži jednoduchý drevený prístrešok so slamenou strechou, ktorý trochu pripomína betlehem a na tento účel cez Vianoce dodnes slúži.Na Galambe aj vďaka františkánovi, bratovi Filipovi v rokoch 2012 až 2015 vznikla i pustovňa, teda prístrešok pre ľudí, ktorí potrebujú zvoľniť, oddýchnuť si od starostí a rozjímať. Jej oficiálny názov je Pastoračný dom sv. Antona Paduánskeho.Hlavnou udalosťou na Galambe je sv. omša na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa koná 15. septembra.

Text v plnom znení nájdete na: https://lucenec.dnes24.sk/foto-zo-skromneho-zameru-putnicke-miesto-galamba-sluzi-na-bohosluzby-i-rozjimanie-308480
Viac info nájdete aj na: http://galamba.sk/

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry