august, 2019

Filter
1aug - 15Celý deň29. pešia púť z Vranova nad Topľou do Čenstochovej
3augCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
3augCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
3augCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
3aug - 4Celý deňHlavná púť na hore Zvir - Litmanová
3augCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
3aug - 4Celý deňDiecézna púť k úcte Panny Márie Snežnej - Úhorná
3augCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
4augCelý deň27. púť rómov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
9aug - 15Celý deňPúť pod Znievom 2019 - Kláštor pod Znievom
10aug - 16Celý deňIV. PEŠIA PÚŤ z Michaloviec do Svätyne Božieho milosrdenstva na Spiši
10aug - 11Celý deň7.ročník púte k sv. Filoméne - Spišské Podhradie
11aug - 18Celý deňPúť ku cti Nanebovzatej Panny Márie - Oščadnica
12aug - 27Celý deňPešia púť do Čenstochovej z Trnavy
13augCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
14aug - 18Celý deňPúťová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - Trstín - Hájiček
15aug - 18Celý deňBobrovská púť Nanebovzatia Panny Márie - Bobrov
15aug - 18Celý deňPúť k Matke Božej na Nitrianskej Kalvárii
17aug - 18Celý deňPúť k Nanebovzatej Panne Márii - Červený Kameň
17aug - 18Celý deňPúť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie - Svätý Jur
17aug - 18Celý deňArchieparchiálna odpustová slávnosť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
17aug - 18Celý deňPúť k Panne Márii Nanebovzatej - Domaniža
18augCelý deňPúť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie - Slovenský Grob
18augCelý deňObnovenie tradičnej Zámskej púte na zámok po 20 rokoch - Zámok Hlohovec
18augCelý deňPúť mužov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
21aug - 24Celý deň1. československé putovanie - Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika, Skalka pri Trenčíne
24aug - 26Celý deňPúť na sviatok Panny Márie Kráľovnej – Nová Ves nad Žitavou, pútnický areál Studnička
24augCelý deňDeň sv. Huberta – Rajecká Lesná – Frivald
24augCelý deňPúť k relikviám bl. Dominika Trčku
24augCelý deňPúť na Trojmedzí
25augCelý deňPúť nádeje - Obišovce
25augCelý deňPúť rodín – Pozba – Studnička, farnosť Beša
28augCelý deňMalá púť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
30augCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
30aug - 1sepCelý deňAngelus Púť hľadajúcich 2019 - Badín
31augCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice

HRUŠOV (FARNOSŤ JABLONOV NAD TURŇOU)

Patrocínium: Sv. Anna
pozn. kostol v Hrušove je zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie
Hlavná púť: okolo sviatku sv. Anny – 26.júl. (vždy bližšia nedeľa k sviatku)
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, 049 43 Jablonov nad Turňou č. 116
Tel: 058/796 11 45
email: jablonov-nad-turnou@rv.ecclesia.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kaplnka sv. Anny
Gotická kaplnka z prvej polovice 14. storočia sa nachádza asi 3 km na severozápad od obce Hrušov na lúke obkolesenej lesom a vinicami. Patrila mníšskemu rádu Benediktínov, ktorý sa zaoberal pestovaním ovocia, zeleniny a viniča. V 15. storočí sa na určitú dobu dostala do rúk Bratríkov – Jána Jiskru z Brandýsa. Obnovy sa uskutočnili aj v rokoch 1522 a 1603, keďže sa o nich zachovali nápisy v omietke. K roku 1739 sa podľa všetkého viaže rozsiahla baroková prestavba objektu. Z tohto obdobia pochádza polkruhová východná apsida. V tomto období sa o objekt staral pustovník a konali sa k nemu púte (spomínané v roku 1731). Vďaka tomu nezanikol napriek odľahlej polohe. V osemdesiatych rokoch bola stavba neodborne renovovaná. Dôkladná renovácia prebehla až v roku 2009. Dodnes sa tu raz ročne konajú náboženské púte po sviatku sv. Anny. Ku kaplnke sa dá dostať po lesnej ceste, ktorá vedie z dediny cez už spomínané vinice. V kopci nad kaplnkou sa nachádza prameň.
Praktické informácie
Kaplnka je prístupná poľnou a lesnou cestou (na SV konci dediny treba z hlavnej cesty odbočiť doprava a po cca 1 km pred chatkami odbočiť doľava; kaplnka je na konci tejto cesty). Kvôli odľahlej polohe a možnému vandalizmu je bez akéhokoľvek vnútorného vybavenia. Návštevu kaplnky je potrebné dohodnúť vopred na obecnom úrade, kde môžete dostať aj kľúč.
Obecný úrad obce Hrušov
Obec Hrušov č. 5
049 43 Jablonov nad Turňou
Tel.: +421 58 796 15
Fax: +421 58 788 17 39
e-mail: obechrusov@stonline.sk
Zdroje:
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/kaplnka-sv-anny-v-hrusove/
http://www.apsida.sk/c/8383/hrusov-kaplnka

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry