január, 2021

Filter

Žiadne púte

PREDAJNÁ

Patrocínium:
Hlavná púť: Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska: spojená s ďakovaním za úrodu – 15. september, Sviatok Zjavenia Pána – hlavný farský odpust v Predajnej – 6. januára, Sv. Kataríny Alexandríjskej – odpust v Jasení – 25. novembra, Sviatok Povýšenia sv. Kríža – zasvätená kaplnka na Kramliští – 14. septembra
Kontakt:Rímskokatolícky farský úrad, Farská 1, 976 63 Predajná
Telefón: 048 / 619 21 33
webová stránka:
e-mail: predajna@fara.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Farnosť Predajná pozostáva z veriacich rímsko katolíckeho obradu obce Predajná a obce Jasenie.
Farnosť spravuje spoločnosť kňazov a bratov “Pallotínov”. Názov Pallottíni vznikol od priezviska zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho.
Od júla 2012 je spávcom farnosti pán farár Arkadiusz Piekut a kaplnom je Krzysztof Zontek.

Život vo farnosti:
Od roku 2004 sa vo farnosti konajú Fatimské pobožnosti v druhú sobotu mesiaca, od mája až do októbra.
Každoročne vo veľkopôstnom období, v stredy a v piatky  sa konajú pobožnosti krížovej cesty. V nedeľu sa pobožnosť koná na Kalvárii.
Kalvária sa 15. septembra stáva miestom najväčšieho odpustu vo farnosti.
Tento sviatok je zároveň štátnym sviatkom, lebo Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska. Na slávnosť prichádzajú pútnici z okolitých farností.
Týmto sviatkom ďakujeme Pánu Bohu aj za plody zeme.

Odpustová slávnosť sa začína krížovou cestou pod Kalváriou.
Odpusty – púte vo farnosti:
* Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska:  spojená s ďakovaním za úrodu – 15. september
* Sviatok Zjavenia Pána – hlavný farský odpust – 6. januára
* Sv. Kataríny Alexandríjskej – odpust v Jasení – 25. novembra
* Sviatok povýšenia sv. Kríža – Meno kaplnky na Kramliští – 14. septembra
Každý rok v období Veľkého pôstu sa vo farnosti konajú duchovné cvičenia.
V roku 2006 po dvojročnej príprave skrze putovanie obrazu Božieho Milosrdenstva po domoch farnosti sme prežili Sväté Misie.
Veľmi dôležitým sviatkom vo farnosti je slávnosť Sv. Vincenta Pallotiho.
Život farnosti je aj spoločné putovanie do rôznych pútnických miest na Slovensku ako aj mimo jeho územia.
Dušpastierska služba vo farnosti je tiež starosť o deti a mládež.
So súhlasom Rímskokatolíckeho farského úradu v Predajnej prevzaté zo stránky http://www.obecpredajna.sk/region/predajna/home.nsf/page/Cirkev

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry