január, 2021

Filter

Žiadne púte

ROŽŇAVA

 

Patrocínium: Nanebovzatie Panny Márie
Hlavná púť: nedeľa po sviatku Nanebovzatia P. Márie (15. august), + všetky mariánske sviatky je možnosť získať plnomocné odpustky
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Rožňava, Betliarska 93/1; 048 01 Rožňava
Telefón: 0948/ 33 82 04
webová stránka: roznava.fara.sk
e-mail: roznava@rv.ecclesia.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie je najvzácnejšou a najstaršou kultúrnou pamiatkou v Rožňave. Na jej mieste už v r. 1304 stál prvý farský kostol, ktorý na prelome 15. a 16. storočia prešiel rozsiahlou neskorogotickou prestavbou.

Z architektonického hľadiska ide o gotickú stavbu zo začiatku 14. storočia, ktorú pôvodne dokončili v roku 1403. Na prelome 15. a 16. storočia ju nákladne prestavali a v tom čase pristavili severnú tzv. Bakóczovu kaplnku.

Z niekdajšieho bohatého stredovekého zariadenia sa tu sa zachovalo neskorogotické pastofórium (1507) a v európskom meradle unikátna tabuľová maľba z roku 1513 predstavujúca Sv. Annu Samotretiu (známa aj ako Rožňavská Metercia).  V pozadí obrazu je dobovo realistické vyobrazenie banských prác od zameriavania banského poľa až po odvoz rudy. Predpokladá sa, že autor obrazu vyšiel z okruhu Majstra Pavla z Levoče. Obraz je zatiaľ najstarším známym grafickým vyobrazením dobového baníctva v strednej Európe.

Po zriadení rímskokatolíckeho biskupstva so sídlom v Rožňave v roku 1776 sa z farského kostola stal najvýznamnejší svätostánok Rožňavskej diecézy a jeho interiér bol doplnený neskorobarokovým zariadením (kazateľnica a hlavný oltár, 1779). Nástenné maľby predstavujúce mariánsky cyklus pochádzajú z polovice 19. storočia.

Návštevníkov zaujmú aj relikvie mučeníka sv. Neita, ktoré katedrále darovala Svätá stolica v roku 1836. Vedľa katedrály samostatne stojí dominantná barokovo-klasicistická zvonica z r. 1779. Postavil ju slávny rožňavský staviteľ J. Mayer.

8.12.2014 – Rožňavská diecéza bola zapísaná na tzv. tabule Liberiánskej baziliky, to znamená, že sa vytvorilo zvláštne, príbuzenské, priateľské duchovné puto s pápežskou bazilikou Panny Márie Väčšej v Ríme (Bazilika Papale di Santa Maria Maggiore).

Toto puto má za cieľ pozdvihnúť v ľuďoch pravú zbožnosť, Bohu preukazovať chválu a dobrorečenie slúžením slávnostných liturgií.

Katedrála Nanebovzatia P. Márie má byť miestom zbožnosti, miestom pozdvihnutia sŕdc k Bohu, miestom odpočinku duše, miestom kde Pannu Máriu chceme uctievať v prvom rade napodobňovaním jej čností.

 Prehliadku katedrály so sprievodcom (slovensky, maďarsky, nemecky) zabezpečuje Turistické informačné centrum v Rožňave.

 Zdroj:

Vydavateľstvo Dajama

http://slovakia.travel/kostol-nanebovzatia-panny-marie-roznava

http://old.roznava.sk/sk/–27-2310-katedrala-nanebovzatia-panny-marie-v-roznave

http://roznava.fara.sk/index.php/roznava-marianske-putnicke-miesto

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry