október, 2018

Filter
5oktCelý deňSpoločná púť charít - Zákamenné - Kostol sv. Jozefa
6oktCelý deňDiecézna fatimská sobota - Obišovce - Diecézne sanktuárium
6okt - 7Celý deňCelodiecézna púť k Ružencovej Panne Márii do Sankturária v Obišovciach
6oktCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
6oktCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
6oktCelý deňFatimská sobota s otcom biskupom Tomášom – Rajecká Lesná – Frivald
6oktCelý deňPúť členov ružencových spoločenstiev – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
6oktCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
6oktCelý deňCeloslovenská púť ružencových bratstiev - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
6oktCelý deňFatimská sobota – Hora Zvir, Litmanová
7oktCelý deňPúť nalomených sŕdc - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
7oktCelý deňJesenná púť – Turzovka – Hora Živčáková
13oktCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
19okt - 21Celý deň78. Púť radosti - Vysoká nad Uhom, Domček Anky Kolesárovej
20oktCelý deňPúť abstinentov - 5. ročník - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
27oktCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
30oktCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža

SMOLNÍCKA HUTA

Patrocínium: Nanebovzatie Panny Márie
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Smolnícka Huta 84, 055 65 Smolnícka Huta
Telefón: 053/488 7642
webová stránka: www.rkcsmolnickahuta.sk
e-mail: info@rkcsmolnickahuta.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

V Smolníckej Hute sa nachádza relikvia Pátra Pia.
Kostol nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute bol v roku 2008 vyhlásený rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári je na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia Pátra Pia. Počas tradičnej odpustovej slávnosti, ktorá sa vo farnosti slávi na sviatok Nanebovzatia Panny Márie si môžu veriaci uctiť relikviu svätého rehoľníka, ktorú predstavuje kúsok obväzu s kvapkou krvi z rán sv. Pátra Pia z Pietrelčiny, ktorý trpel stigmami – Kristovými ranami.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry