marec, 2019

Filter
2marCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
2marCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
2marCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
13marCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
24marCelý deňPúť mužov - Hronský Beňadik
30marCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
30marCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice

KLUKNAVA

Patrocínium: sv. Anna
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Kluknava, Kluknava 684, 053 51 Kluknava
Telefón: 053/44 732 13
webová stránka:
e-mail: kluknava@ka­pitula.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kostolík sv. Anny v Kluknave je pútnické miesto s dlhoročnou tradíciou dobre známe v celom regióne. Toto miesto si veriaci zo širokého okolia uchovávajú v hlbokej úcte a láske, čo prejavujú svojou hojnou a nábožnou účasťou na púti ku sv. Anne. Púť sa koná každoročne v nedeľu okolo sviatku sv. Anny (26.7.)

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry