január, 2021

Filter

Žiadne púte

KRIVÁ

Patrocínium: sv. Anna
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Krivá, Krivá 24, 027 55 Dlhá nad Oravou
Telefón: 043/589 49 62
webová stránka: www.farnostkriva.sk
e-mail:
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Krivá na Orave  – rodisko sestry Zdenky Schelingovej.  Od  4. 12. 2004 je vo farskom Kostole sv. Jozefa relikviár a socha  prvej blahoslavenej Slovenky. Každý rok pred 30. júlom – liturgickým sviatkom blahoslavenej Zdenky – sa tu koná púť  s niekoľkodňovou prípravou za účasti veriacich zo širokého okolia. Pred  niekdajším rodným domom  Schelingovcov  je  od roku 2010 postavená kaplnka s pamätnou tabuľou.
Prevzaté zo stránky http://www.zdenka.sk/sk/putnicke-miesta/kriva

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry