október, 2018

Filter
5oktCelý deňSpoločná púť charít - Zákamenné - Kostol sv. Jozefa
6oktCelý deňDiecézna fatimská sobota - Obišovce - Diecézne sanktuárium
6okt - 7Celý deňCelodiecézna púť k Ružencovej Panne Márii do Sankturária v Obišovciach
6oktCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
6oktCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
6oktCelý deňFatimská sobota s otcom biskupom Tomášom – Rajecká Lesná – Frivald
6oktCelý deňPúť členov ružencových spoločenstiev – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
6oktCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
6oktCelý deňCeloslovenská púť ružencových bratstiev - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
6oktCelý deňFatimská sobota – Hora Zvir, Litmanová
7oktCelý deňPúť nalomených sŕdc - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
7oktCelý deňJesenná púť – Turzovka – Hora Živčáková
13oktCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
19okt - 21Celý deň78. Púť radosti - Vysoká nad Uhom, Domček Anky Kolesárovej
20oktCelý deňPúť abstinentov - 5. ročník - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
27oktCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
30oktCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža

TRSTENÁ

Patrocínium: sv. Martin
Hlavná púť: vždy bližší víkend ku sviatku Panny Márie Karmelskej (16. júl)
Kontakt: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Telefón: 043/ 539 20 04
webová stránka: www.farnosttrstena.sk
e-mail: faratrs@orava.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kostol sv. Martina je postavený na gotických základoch prvého kamenného kostola, pochádzajúcich zo 14. a 15. storočia. V roku 1641 bol obnovený v renesančnom slohu. Baroková prestavba bola uskutočnená v rokoch 1743-1747. Kostol bol ukončený zvýšenou barokovou cibuľovitou vežou. Pôvodný gotický kostol bol zasvätený Panne Márii, ale v roku 1560 sa názov kostola zmenil na kostol Svätého Ducha. Patrón chrámu sv. Martin sa spomína na začiatku 18. storočia. Okolo kostola boli do hradieb vbudované kamenné spovedelnice na spôsob výklenkov a polygonálna Kaplnka svätého Kríža. Vstup do ohradeného priestoru pútnického dvora tvorí dvojpodlažná budova s renesančným portálom zo 17. storočia.

Počiatok úcty k Panne Márii Karmelskej – Škapuliarskej sa v Trstenej datuje od vzniku mesta v roku 1371. V erbe mesta je vyobrazená Panna Mária s malým Ježišom na rukách v zlatistom polmesiaci. V rokoch 1731 až 1734 bolo za pôsobenia Jána Holického v trstenskej farnosti založené Bratstvo svätého Škapuliara. Odvtedy začali púte k Panne Márii. Od roku 1995, keď vznikol popri púti aj festival Spievame Márii, v Trstenej sa organizuje najmä duchovný program v kostole.

Text spracovala: Mgr. Mária Prekopová

Zdroje:

http://farnosttrstena.sk/farsky-urad/kostoly/farsky-kostol/

http://www.24hod.sk/vyse-seststorocna-put-v-duchu-spomienky-na-trstenskeho-cl56898.html

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry