január, 2021

Filter

Žiadne púte

VRCH SKORUŠINA (FARNOSŤ BREZOVICA)

Patrocínium: nie je určené
Hlavná púť: obyčajne v septembri, ale termín vždy určí miestny pán farár
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad Brezovica
Telefón: 043/53920 80
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Vrch Skorušina nie je pútnickým miestom v tradičnom chápaní. Je to skôr ďakovné, než pútnické miesto. Tradícia je známa od r.1995, keď ľudia z okolia Brezovice začali chodiť ďakovať na vrch Skorušina, za požehnanie pri práci, za úrodu…
Tradíciu ďakovných sv. omší podnietil už nebohý pán starosta Lužbeťák, ktorý na Vrchu Skorušina nechal tabuľku s výzvou (prosbou)…“tu, na tomto mieste nech sa každoročne koná ďakovná sv. omša“. Cesta na Vrch vedie chodníkom 6-7 km. Na mieste stojí kríž.
Ďakovná sv. omša býva v nepravidelných termínoch, tento rok – v r. 2015 – bude 13. septembra. Boli však napr. aj 2 roky, keď sa sv. omša vzhľadom na zlé počasie nekonala.
Pán farár už zažil aj veľkú búrku, ktorá sa spustila počas ďakovnej sv. omše na vrchu vo sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Spomína, ako blesky bili do hory, ale vďaka Božej ochrane sa nikomu nič nestalo.
Text podľa rozhovoru s miestnym správcom farnosti spracovala: Mgr. Mária Prekopová

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry