jún, 2019

Filter
30máj - 9júnCelý deňTuríčna novéna - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - Mariánska diecézna svätyňa
1júnCelý deňFatimská sobota – Metropolitná púť kňazov – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
1júnCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
1júnCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
1júnCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
2júnCelý deňDoľany - Púť k sv. Leonardovi
7jún - 9Celý deňSlávnosť zoslania Ducha svätého - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
8júnCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
8júnCelý deňPúť zdravotníkov - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
8jún - 10Celý deňTuričná púť - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
13júnCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
15júnCelý deňPÚŤ SVETOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY ČIECH A MORAVY – Turzovka – Hora Živčáková
15jún - 16Celý deňPúť k Najsvätejšej Trojici – Rajecká Lesná – Frivald
16júnCelý deňTrojičná púť - MARIANKA
20jún - 28Celý deňPúť k Božskému Srdcu Ježišovmu - Litava
21júnCelý deňPúť onkologických pacientov – Rajecká Lesná – Frivald
22júnCelý deňPúť z Bindtu do Závadky - Bindt
28júnCelý deňPúť na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Slávnostné vyhlásenie povýšenia na Baziliku Minor - Hronský Beňadik
28jún - 30Celý deňPúť na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Tesárske Mlyňany
29júnCelý deňPúť motorkárov - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
29júnCelý deňSv. Peter a Pavol – odpust baziliky – Púť rodín – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
29júnCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
29júnCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
29jún - 30Celý deňPúť rodín - hlavná púť - Višňové

VRCH SKORUŠINA (FARNOSŤ BREZOVICA)

Patrocínium: nie je určené
Hlavná púť: obyčajne v septembri, ale termín vždy určí miestny pán farár
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad Brezovica
Telefón: 043/53920 80
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Vrch Skorušina nie je pútnickým miestom v tradičnom chápaní. Je to skôr ďakovné, než pútnické miesto. Tradícia je známa od r.1995, keď ľudia z okolia Brezovice začali chodiť ďakovať na vrch Skorušina, za požehnanie pri práci, za úrodu…
Tradíciu ďakovných sv. omší podnietil už nebohý pán starosta Lužbeťák, ktorý na Vrchu Skorušina nechal tabuľku s výzvou (prosbou)…“tu, na tomto mieste nech sa každoročne koná ďakovná sv. omša“. Cesta na Vrch vedie chodníkom 6-7 km. Na mieste stojí kríž.
Ďakovná sv. omša býva v nepravidelných termínoch, tento rok – v r. 2015 – bude 13. septembra. Boli však napr. aj 2 roky, keď sa sv. omša vzhľadom na zlé počasie nekonala.
Pán farár už zažil aj veľkú búrku, ktorá sa spustila počas ďakovnej sv. omše na vrchu vo sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Spomína, ako blesky bili do hory, ale vďaka Božej ochrane sa nikomu nič nestalo.
Text podľa rozhovoru s miestnym správcom farnosti spracovala: Mgr. Mária Prekopová

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry