jún, 2019

Filter
30máj - 9júnCelý deňTuríčna novéna - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - Mariánska diecézna svätyňa
1júnCelý deňFatimská sobota – Metropolitná púť kňazov – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
1júnCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
1júnCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
1júnCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
2júnCelý deňDoľany - Púť k sv. Leonardovi
7jún - 9Celý deňSlávnosť zoslania Ducha svätého - Šaštín - Stráže, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
8júnCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
8júnCelý deňPúť zdravotníkov - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
8jún - 10Celý deňTuričná púť - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
13júnCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
15júnCelý deňPÚŤ SVETOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY ČIECH A MORAVY – Turzovka – Hora Živčáková
15jún - 16Celý deňPúť k Najsvätejšej Trojici – Rajecká Lesná – Frivald
16júnCelý deňTrojičná púť - MARIANKA
20jún - 28Celý deňPúť k Božskému Srdcu Ježišovmu - Litava
21júnCelý deňPúť onkologických pacientov – Rajecká Lesná – Frivald
22júnCelý deňPúť z Bindtu do Závadky - Bindt
28júnCelý deňPúť na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Slávnostné vyhlásenie povýšenia na Baziliku Minor - Hronský Beňadik
28jún - 30Celý deňPúť na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Tesárske Mlyňany
29júnCelý deňPúť motorkárov - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
29júnCelý deňSv. Peter a Pavol – odpust baziliky – Púť rodín – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
29júnCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice
29júnCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
29jún - 30Celý deňPúť rodín - hlavná púť - Višňové

ZÁKAMENNÉ – KALVÁRIA

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie
Hlavná púť: na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, alebo bližšia nedeľa k tomuto sviatku (15. august)
Kontakt: Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Zákamenné, Zákamenné č. 1075, 029 56
Telefón: 043/ 55923 13
webová stránka: zakamenne.fara.sk
e-mail: zakamenne.fara@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

V kostole Nanebovzatia Panny Márie sa nachádzajú aj niektoré vzácne sochy z pôvodného starého, dreveného kostola, ktorý vyhorel v roku 1893.
Kostol bol konsekrovaný 23. apríla 1921. Posvätil ho J. E. biskup Ján Vojtaššák, rodák zo Zákamenného. Jeho hrob sa nachádza na miestnom cintoríne.
Neďaleko dreveného kostola bola v roku 1862 postavená Kalvária. Súbor zastavení je dostupný poľnou cestou vedúcou spoza farského kostola.
Kalváriu tvorí skupina štrnástich zastavení krížovej cesty s väčšou ústrednou kaplnkou Nanebovzatia Panny Márie, ktorá má podkovitý pôdorys. Má drevenú zvonicu. V roku 1925 do nej nainštalovali zvon zhotovený českou firmou z Boriec pri Husoviciach.
Vedľa ústrednej kaplnky sa nachádzajú ešte dve menšie kaplnky s podkovitým pôdorysom. V jednej z nich je Boží hrob. Druhá kaplnka je kaplnka sv. Heleny. Kalvária bola renovovaná v roku 1955.
Vzácna je aj kaplnka je pri kostole, kde sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého. Je rokoková , z druhej polovice 18. storočia. Pôvodné obrazy zastavení sa nedochovali. V roku 1931 na základe podpory biskupa Jána Vojtaššáka, boli pri renovácii nahradené novými reliéfmi. Pódium pred hlavnou kaplnkou pribudlo v roku 1986. Na Kalvárií sa každoročne 15. augusta slávi odpustová svätá omša.
Z návršia Kalvárie sa naskytajú prekrásne pohľady na oravskú prírodu aj pôsobenie človeka v nej.
Text spracovala: Mgr. Mária Prekopová
Zdroje:
http://zakamenne.fara.sk/index.php/ofarnosti/o-farnosti
http://lisinovic.blog.sme.sk/c/163445/Putovanie-po-slovenskych-Kalvariach-XX-Zakamenne.html 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry