júl, 2018

Filter
7júlCelý deňPúť františkánskych terciárov – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
8júlCelý deňPúť k úcte sv. Cyrila a Metoda - Mechovička, Farnosť Nadlice
21júl - 22Celý deňHlavná púť – Skalka nad Váhom, Pútnické miesto Skalka
28júl - 29Celý deňDeviata diecézna púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne - Lednické Rovne

Pútnické miesta v Trenčianskom kraji:

Domaniža
Dubnica nad Váhom
Chalmová
Chrenovec – Brusno
Lednické Rovne
Mechovička, farnosť Nadlice
Nitrianské Pravno
Pomínovec
Poruba
Považské Podhradie
Prievidza
Rudník
Rybany
Skalka nad Váhom
Stará Turá
Trenčianska Závada
Veľké Uherce
Vršatské Podhradie, Brezová (Farnosť Pruské)

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry