január, 2021

Filter

Žiadne púte

HLOHOVEC

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Michala, Kamenná 6, 920 01 Hlohovec
Telefón: 033/742 48 85
webová stránka: www.hlohovec.fara.sk
e-mail: farahlohovec@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Pôvodným pútnickým miestom bola zámocká kaplnka (Hlohovecký zámok). Kde sa nachádzala aj stredná časť oltára – neskorogotický reliéf “Narodenia” spred roku 1490 – dnes sa nachádza v expozícii stredovekého umenia Slovenskej národnej galérie. Ako už sám názov reliéfu naznačuje, je na ňom zobrazená scéna narodenia Ježiša Krista. Zobrazuje Madonu – skoro v životnej veľkosti – modliacu sa nad dieťaťom v kolíske. V popredí leží malý Ježiš, za ním je kľačiaca Panna Mária, za ňou stojí svätý Jozef. V hornej časti reliéfu je pastiersky výjav a dve rozprávajúce sa ženy; v spodnej časti sú okrem malého Ježiša i štyria anjeli.
Do rodiny Erdödyovcov sa reliéf dostal ako dar kráľa Mateja Korvína. Drevorezba sa v Hlohovci stala púťovou relikviou a každý rok 15. augusta sa k nej konala veľká procesia.

Predtým ako bol obraz umiestnený v zámockej kaplnke v Hlohovci, bol súčasťou oltára v Dóme sv. Martina v Bratislave, odtiaľ ho pri prestavbe v roku 1734 odstránili. V tom období ho podľa všetkého získali Erdődyovci.
I kanonická vizitácia zámockej kaplnky z r. 1780 sa o reliéfe zmieňuje. Spomína sa tu i pôvodné umiestnenie reliéfu – v bratislavskom dóme sv. Martina; uvádza sa tu tiež, že pred reliéfom desaťkrát korunovali kráľov a tiež že reliéf sa oddávna uctieva ako zázračný.
V období baroka, už v dobe, keď bol reliéf v Hlohovci, zhotovili na ňom – na figúre Panny Márie – striebornú, na povrchu pozlátenú, korunu, ktorá bola znakom, že táto socha je predmetom zvláštnej pozornosti a uctievania zo strany veriacich. Postupom času sa teda reliéf Narodenia stal predmetom náboženskej úcty obyvateľov Hlohovca i okolia a pravdepodobne už od 18. stor. sa zámocká kaplnka stala miestom tzv. „zámskej púte“, ktorá sa každoročne konala na sviatok Nanebovzatia Panny Márie – 15. augusta.
Od roku 1999 existuje kópia reliéfu, ktorá je umiestnená v hlohovskom múzeu.
Nakoľko v súčasnosti je zámok veľmi poškodený a zatvorený akoby „náhradným“ pútnickým miestom sa stala Kalvária – “Panna Mária z Kalvárie”, kde sa nachádza Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Vznik Kalvárie na vŕšku pod Svinnou horou, v juhovýchodnej časti mesta, podnietila vďaka za skončenie morovej epidémie, ktorá si v Hlohovci v rokoch 1705-1708 vyžiadala vyše tritisíc obetí.
Výstavba začala pravdepodobne v roku 1734 postavením súsošia s trojicou Ukrižovaných.
V roku 1892 boli pôvodné zastavenia nahradené novými Kaplnkami Krížovej cesty, ktoré postavili občania mesta zároveň aj ako súkromné hrobky na vznikajúcom cintoríne.
Výstavbou Kaplniek Krížovej cesty sa položil základ charakteristickej podoby areálu cintorína, dotvorenej zhruba 60 neoslohovými kaplnkami, slúžiacimi ako rodinné hrobky. Vybudovali ich zámožnejší občania na podnet farára A. Bruckera, ktorý bol iniciátorom vzniku celého areálu. Pribúdali postupne, takmer až do polovice 20. storočia.
Za Kaplnkami Krížovej cesty sa nachádza už spomínané súsošie Ukrižovaných a za ním súsošie Snímania z kríža.
Najstarším objektom Kalvárie je Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie vybudovaná na mieste staršej kaplnky v roku 1730. V roku 1802 bola kaplnka opäť obnovená, dostala novú čelnú fasádu a upravili ju na pohrebnú kaplnku rodov Erdodyovcov a Hardeggovcov.
Púť sa tu na kalvárií koná každoročne 15. augusta v popoludňajších hodinách.
Ďalšia tradičná púť v Hlohovci sa koná k úcte svätého Urbana – v nedeľu okolo sviatku sv. Urbana (25. máj).  Sv. Urban je patrónom a ochrancom vinohradov, vinohradníkov, vinárov a dokonca aj debnárov a krčmárov. Vinohradníci ho uctievali, modlili sa k nemu za jeho priazeň a podporu a predovšetkým sa snažili vyprosiť si ochranu svojej úrody vo viniciach.
Najznámejšia socha sv. Urbana stála na vršku nazývanom Urbánok. K tomuto svätcovi sa každoročne v máji konali púte, procesie a deti prinášali „májovky“ – čerešňové halúzky, vinohradníci sochu ozdobili najkrajšími strapcami hrozna a k nohám mu kládli nádoby s vlaňajším vínom. V súčasnosti sa púť resp. celá slávnosť začína v Kostole sv. Michala archanjela ďakovnou pobožnosťou k svätému Urbanovi za úrodu. Potom sa veriaci za sprievodu dychovky a spevom mariánskych piesní presúvajú na vrch nad hlohoveckým hradom ľudovo nazývaným „Urbánok“, kde sa slúži svätá omša.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry