január, 2021

Filter

Žiadne púte

STARÁ TURÁ

Patrocínium: Nanebovzatie Panny Márie
Hlavná púť: v nedeľu po sviatku Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta)
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Stará Turá, Námestie slobody 3/79, 916 01 Stará Turá
Telefón: 032/776 3104
webová stránka:
e-mail:
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Je historické pútnické miesto. V súčasnosti sa tu organizované púte nekonajú; sv. omša na kalvárií sa vysluhuje na sviatok Povýšenia Svätého kríža a na sviatok Všetkých verných zosnulých. Na Veľký piatok sa veriaci zúčastňujú pobožnosti krížovej cesty na kalvárii za cintorínom.

Kalvária a Kaplnka Svätého kríža
Kalvária stojí v Starej Turej na rímskokatolíckom cintoríne na Drahách v časti mesta „Nad humnami”. Na mierne stúpajúcom teréne lemuje cestu, ktorá vedie k dominante situovanej Kaplnke Svätého kríža, štrnásť zastavení krížovej cesty. Sú usporiadané po oboch stranách cesty v tieni storočných líp. V rímskokatolíckom farskom archíve a v staroturianskej kronike sa o sakrálnej stavbe nachádza záznam, že myšlienka postaviť Kalváriu sa zrodila po veľkolepej púti veriacich do Mariazellu roku 1857. Základný kameň Kalvárie bol položený 20. októbra 1862 a dokončená bola v septembri roku 1863. Podnet k výstavbe dal bývalý richtár Michal Valovič, ktorý bol aj hlavným donátorom. Do výstavby sa zapojilo ďalších štrnásť rodín mestečka tak, že každá finančne hradila jedno zastavenie Krížovej cesty. V čase výstavby pôsobil v pastorácii v Starej Turej vdp. Ľudovít Kendfalvay (1860-1863) a dekan, farár Ján Zimmermann (1863-1884), ktorý novostavbu aj posvätil.
Zastavenia (malé kaplnky) majú podobu pilierika so soklom a rímsou, ktorá nesie stanovú striešku. V čele plytkej nike s odkočným oblúkom záklenku sú osadené kovové reliéfy biblických zastavení s monochrómnou úpravou pokovaním.
Kalvárska Kaplnka Svätého kríža je jednoloďová neogotická stavba s polkruhovým záverom, v priečelí s predstupujúcou vežou ukončenou ihlancovou strechou a dvojkrížom. Fasády s lomenými oknami členia na bočných stenách mohutné pilastre v podobe náznakových oporných pilierov, ktoré na priečelí zastrešujú vežičkové nadstavce. V južnej stene kaplnky je vsadená náhrobná doska Michala Valoviča (1799-1867). Podlaha je vydláždená leštenými kamennými dlaždicami. Vchod do kaplnky uzatvára dvoje dverí. Jedni sú plné, drevené, druhé sú umelecky kovanou mrežou. Dobrodinec a donátor rímskokatolíckej farnosti, bývalý richtár Michal Valovič venoval na Kalváriu a Kaplnku Svätého kríža 650 zlatých. Stavba v tom čase stála vyše 3 900 zlatých. Stavbu realizoval staviteľ Martin Lisal (1826-1896), moravský Slovák z Uhorského Brodu, ktorí so svojou rodinou žil v Starej Turej. Jeho dielom je aj bývalá katolícka škola na námestí. Pochovaný je na cintoríne neďaleko Kalvárie. Vnútorné zariadenie kaplnky finančne hradili bryndziari Vagačovci Martin, Štefan a Alexander.
Čiastková renovácia tohto kompexu sa uskutočnila v rokoch 1998 a 2005 zo sponzorských darov. Kaplnka Svätého kríža sa využíva aj ako cintorínska kaplnka. Kalvária je doplnená alejou lipových stromov z r. 1898. Oproti vchodu do cintorína sa nachádza lipová aleja vysadená v roku 1941.
Kalvária s Kaplnkou Svätého kríža vznikla pre konanie náboženského kultu, na posilnenie veriacich vo viere a na pamiatku milénia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. V roku 2007 sme si pripomenuli 150. výročie zrodu myšlienky vybudovania Kalvárie v Starej Turej.
text bol prevzatý z webovej stránky mesta: http://www.staratura.sk/kostoly-a-kaplnky/

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry