január, 2021

Filter

Žiadne púte

VEĽKÉ KOSTOĽANY

Patrocínium: Narodenie Panny Márie
Hlavná púť: na sviatok Naarodenia Panny Márie (8. septembra), resp. v najbližšiu nedeľu
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Veľké Kostoľany, Kanižská 194/55, 922 07  Veľké Kostoľany
Telefón: 033/778 11 12
webová stránka: www.velkekostolany.fara.sk
e-mail: fara.v.kostolany@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Na sviatok Narodenia Panny Márie (8. septembra) resp. v najbližšiu nedeľu k tomuto sviatku sa vo Veľkých Kostoľanoch koná púť ku Kaplnke Narodenia Panny Márie.
V roku 1830 sa rozšírila na tomto území morová nákaza. Veriaci z Veľkých Kostolian konali prosebnú procesiu a mor ustal. Z vďačnosti voči Pánu Bohu a Panne Márii vybudovali na mieste zvanom Hájiček kaplnku zasvätenú Narodeniu Panny Márie a dali sľub, že budú každoročne putovať do Hájička na poďakovanie za zastavenie morovej rany. Prvý raz tak urobili v roku 1832 a odvtedy sa púť koná každoročne. Zúčastňujú sa na nej v hojnom počte aj veriaci z okolitých farností. Háj, ktorý kaplnku obkľučoval, už vyklčovali a dnes stojí okolo nej len niekoľko osamelých stromov.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry