august, 2017

Filter
12aug - 13Celý deňPúť k Nanebovzatej Panne Márii - Červený Kameň
12aug - 13Celý deňPúťová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - Trstín - Hájiček
20augCelý deňPúť pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie - Plavecký Mikuláš
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Dom Pútnika,Trnava
OZ Spojené ruky
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry